Nyhetsarkiv

223 fysioterapeuter med doktorgrad i Norge

Design uten navn (5)

Fysiofondet har siden 2013 publisert vår liste over fysioterapeuter med doktorgrad. Listen er nå oppdatert - meld fra til oss om noen mangler!

Det er av stor betydning for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter at det innen de ulike fagområdene finnes fysioterapeuter med forskerkompetanse. Disse er viktige for utvikling og overføring av ny kunnskap. 

Fysiofondet har gjennom sin snart 50 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad. En stor del av doktorgradene er helt eller delvis fondsfinansierte.

Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det vi er kjent med, og er derfor ikke komplett. Vi bestreber oss på å gjøre listen så god som mulig, og setter stor pris på å motta informasjon om nye disputaser og andre som mangler!

Pr. 15.12.22 hadde vi kjennskap til fire nye disputaser i 2022. Oppdatert liste finner du her.