Utdanningsstipend til videreutdanning i fysioterapi for eldre

Utdanningsstipend til videreutdanning i fysioterapi for eldre

23.03.23 14:17 Lesetid: 1 min
Ny seksårig strategisk plan for Fysiofondet

Ny seksårig strategisk plan for Fysiofondet

17.03.23 16:29 Lesetid: 1 min
Sytti søknader om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis

Sytti søknader om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis

16.03.23 09:43 Lesetid: 1 min
Etterutdanning for bedre kvinnehelse

Etterutdanning for bedre kvinnehelse

08.03.23 11:38 Lesetid: 1 min
Trening for gutter med Duchenne muskeldystrofi

Trening for gutter med Duchenne muskeldystrofi

06.03.23 14:07 Lesetid: 1 min
Femten søknader om stipend til forskning-, formidling- og kvalitetsikringsprosjekt

Femten søknader om stipend til forskning-, formidling- og kvalitetsikringsprosjekt

02.03.23 14:59 Lesetid: 1 min