Nyhetsarkiv

Bli kjent med styret - Eirik Grøneng

Eirik Grøneng svart hvitt sakFoto (privat): Eirik Grøneng

Fondsstyret er Fysiofondets øverste beslutningsorgan. Men hvem er egentlig styremedlemmene i Fysiofondet? I vår nye serie Bli kjent med styret - får du vite mer om hvem som sitter rundt beslutningsbordet!

Hei, hvem er du? 
Jeg er født og oppvokst i Florø. Etter noen år med studier i Bergen, og senere jobb i Hardanger, har jeg nå landet på Askøy utenfor Bergen. Her bor jeg sammen med samboer og to barn. På fritiden setter jeg pris på å være sammen med familien, få unna noen treningsøkter, lese gode bøker og lage god mat. 

Hva er din faglige bakgrunn?
Jeg tok grunnutdanningen min ved Høgskolen i Bergen, og har etter dette tatt etterutdanning innen Kognitiv Terapi og Klinisk Ortopedisk Medisin. I 2020 ble jeg godkjent Spesialist i Muskel- og Skjelettfysioterapi, MPFF. Jeg holder nå på med etterutdanning innen ultralyddiagnostikk. For øvrig har jeg en stor interesse for idrettsmedisin, og forsøker å holde meg faglig oppdatert på feltet gjennom årlige kurs og konferanser.

Hvor arbeider du nå – og hva består jobben din i?
Jeg jobber til daglig i "helprivat" praksis ved Clausen Fysioterapi, på Askøy utenfor Bergen. Her driver jeg allmennpraksis, med hovedvekt på ortopedi og idrettsmedisin. I tillegg til arbeid i klinikken, holder jeg jevnlig kurs og foredrag for ulike idrettslag og organisasjoner. Jeg er også fysioterapeut for yngre landslag i håndball, nå med ansvar for det nye jentelandslaget (LK08).

Når og hvorfor valgte du å stille som styremedlem i Fondsstyret?
Jeg har sittet som PFF sin representant i Fondsstyret siden januar 2023. Da jeg ble spurt om å stille, virket det som et spennende verv med mulighet for å kunne påvirke. Det å kunne bidra inn i mot å fasilitere til praksisnær forskning, samt å tilrettelegge for å bedre nå “grasrota” av fysioterapien, har vært en motivasjon siden jeg ble en del av styret.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for å fremme fysioterapeutens kompetanse innen utredning og behandling i primærhelsetjenesten, spesielt med hensyn til muskel- og skjelettplager. Jeg er også opptatt av økt bevissthet rundt betydningen av god belastningsstyring hos idrettsutøvere - spesielt hos de yngre. Her kan vi oppnå mye med lite, dersom kunnskapen er tilgjengelig.

Er det noe som rører seg innen fysioterapi akkurat nå du synes er spesielt interessant?
Det må være den økende bruken av ultralyd som et supplerende diagnostisk verktøy for fysioterapeuter. Jeg tror vi fysioterapeuter har et godt utgangspunkt for å skulle lære å nyttegjøre ultralyddiagnostikk på en måte som er ressursbesparende både for pasientene våre, og helsevesenet for øvrig.

Bruk av VR-teknologi i rehabilitering og behandling må også få en "honorable mention". Her tror jeg vi kun har skrapt i overflaten til nå, og kan vente mye spennende i årene som kommer. 

Hva synes du er det mest givende med å sitte i Fondsstyret?
Å sitte i Fondsstyret har gitt meg en større innsikt i mye av det som rører seg innen forskning og fagutvikling innen fysioterapi i dag. Det er både spennende og givende å delta i faglige diskusjoner om enkeltsøknader. Fondstyret har en bred sammensetning av ulike bakgrunner fra fysioterapien, og dette gir mange gode debatter. Det å kunne bidra inn mot hvordan forvalte Fysiofondet sine midler på en bærekraftig og forsvarlig måte for årene som kommer, er en svært givende del av arbeidet. 

 

Eirik Grøneng er oppnevnt som styremedlem av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).