Nyhetsarkiv

Bli kjent med styret - Erik Aarum

Design uten navn (17)-2Foto: Erik Aarum 

Fondsstyret er Fysiofondets øverste beslutningsorgan. Men hvem er egentlig styremedlemmene i Fysiofondet? I vår nye serie Bli kjent med styret - får du vite mer om hvem som sitter rundt beslutningsbordet!

Hei, hvem er du? 
Erik Aarum

Hva er din faglige bakgrunn?
Jeg ble utdannet Manuellterapeut i 1991 i Norge.

Hvor arbeider nå – og hva består jobben din i?
Jeg arbeider med 100% kommunal avtale med Helseetaten Oslo, på ManuellterapiKlinikken Brynseng.

Når og hvorfor valgte du å stille som styremedlem i Fondsstyret?
Ble forespurt av styret i Norsk Manuellterapeutforening om å være styremedlem i Fysiofondet i denne perioden. Dette er min første periode. Har fartstid blant annet som medlem av styret i Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor. Dette var i overgangen nittitallet- totusentalllet.

Hva brenner du for?
Jeg er opptatt av at primærkontaktfullmakten til manuellterapeuter blir bedre implementert og benyttet i samfunnet; av helsemyndighetene, fastlegene og andre.

Er det noe som rører seg innen fysioterapi akkurat nå du synes er spesielt interessant?
I den sammenheng er et fremstøt fra Norsk Manuellterapeutforening og Allmenlegeforeningen overfor helsemyndighetene om oppgavedeling innen muskel- og skjelettlidelser spennende. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- skjelettlidelse og har fullmakt som primærkontakt siden 2006. Over 20% av konsultasjonene hos fastlege gjelder muskel- skjelett lidelser. Blant annet for å avlaste fastlegene på dette området, er det viktig med økende bruk av tilbudet.

Hva synes du er det mest givende med å sitte i Fondsstyret?
Det er interessant å være med på fordeling av midler til forskjellige stipend. Prioritering i forhold til myndighetenes satsningsområder og faglig innhold i søknader, med diskusjon i styret er interessant.

 

Erik Aarum er oppnevnt som styremedlem av Norsk Manuellterapeutforening (NMF).