Nyhetsarkiv

Reisestipend for å presentere på EULAR 2023 - tverrfaglig årlig konferanse innen revmatologi

Design uten navn (38)

Kristine Risum fikk reisestipend fra Fysiofondet til EULAR 2023 - Annual European Congress of Rheumatology. Der holdt hun en muntlig presentasjon og fikk antatt en poster-presentasjon.

EULAR er en tverrfaglig årlig konferanse innen revmatologi. I 2023 ble konferansen arrangert i Milano 31.mai- 3.juni med 15 000 deltakere. Hovedhensikten med kongressen er presentasjon av aktuell forskning innen fagområdet revmatologi, samt nettverksbygging.

Risum hadde fått antatt et abstrakt som muntlig presentasjon og et abstrakt som poster-presentasjon. Begge var basert på data som ble innsamlet i forbindelse med hennes doktorgradsstudie om fysisk aktivitet og fysisk form ved juvenil idiopatisk artritt (JIA; barneleddgikt), men som ikke har inngått i avhandlingen:

- Fordelingen av abdominalt fettvev er ikke tidligere undersøkt hos pasienter med JIA. Ved å analysere DEXA-skanninger av kroppssammensetning på nytt med en ny software som kan skille mellom visceralt fettvev (fettvev rundt indre organer) og total mengde fettvev kunne vi undersøke dette hos pasienter og kontrollpersoner. Videre undersøkte vi sammenhenger mellom visceralt fettvev og sykdomsaktivitet, risikomarkører for kardiovaskulær sykdom og fysisk aktivitet og fysisk form ved JIA.

Tittelen på den muntlige presentasjonen var “Visceral adipose tissue is associated with cardiorespiratory fitness, but not with physical activity and disease variables in patients with juvenile idiopathic arthritis”. Presentasjonen var i en abstract-sesjon som hadde tittelen «Moving into better health»:

- Vi fant at kardiorespiratorisk form var assosiert med visceralt fettvev, mens fysisk aktivitet og tradisjonelle mål på sykdomsaktivitet ikke viste sammenheng med visceralt fettvev. Bedre kardiorespiratorisk form var assosiert med lavere mengde visceralt fettvev.

Tittelen på posteren var «Visceral adipose tissue and adipokines/cytokines in juvenile idiopathic arthritis”:

- Studien viste at pasienter med JIA og kontrollpersoner hadde lik mengde visceralt fettvev. Til tross for dette, var flere proinflammatoriske cytokiner økt hos pasienter med JIA sammenliknet med kontrollpersonene, som potensielt kan spille en rolle for sykdomsaktiviteten. Min poster var plassert i et område hvor overordnet tema var barnerevmatologi og det var primært leger som hadde postere her.
 
Hun legger vekt på mulighetene som oppstår når man møtes på kongress:

- Det var spennende å diskutere med interesserte som kom for å høre på presentasjonen og for se på posteren, samt diskutere med kolleger som også hadde postere innen fagområdet barnerevmatologi. Det var mange parallelle sesjoner med forelesninger med en variasjon med inviterte forelesere samt presentasjoner av utvalgte forskningsprosjekter. Blant annet ble EULAR sine nye retningslinjer for ikke-farmakologisk behandling for voksne pasienter med bindevevssykdommer med fokus på SLE og systemisk sklerose presentert. Dette var veldig nyttig da vi på OUS har ansvar for disse pasientgruppene. 

- Jeg deltok også på et møte for «Eular Study Group on exercise and physical activity. Der fikk jeg høre om flere pågående prosjekter i Eular. Det fleste omhandler pasienter med artrittsykdommer hos voksne. Jeg møtte noen andre barnefysioterapeuter på møtet som jeg kjenner fra tidligere og hadde interessante diskusjoner med dem. Det var også mange postersesjoner på konferansen, og noen interessante postere om trening og helserelatert livskvalitet ved inflammatoriske bindevevssykdommer ble presentert, samt postere om trening og bruk at såler ved JIA.
 
Risum avslutter med å si at deltakelse på konferansen var svært nyttig både med tanke på formidling av egen forskning, faglig oppdatering og nettverksbygging.

Abstrakt er tilgjengelig digitalt i EULAR Abstract Archive: http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=s&view=1&searchfor=risum

Kristine Risum har også stipend forskningsprosjekt fra Fysiofondet. Det prosjektet omhandler oversettelse og validering av PROMIS for barn.