Nyhetsarkiv

Møte i fagkomitéen

Fagkomite 2024-04-12 redigert 2


Fysiofondets fagkomité for stipend til forskning-, kvalitetssikring- og formidlingsprosjekt samlet seg før helgen for å vurdere vårens søknader til søknadsfristen 1. mars. 

Til behandling var 5 søknader om stipend til ett års forskningsprosjekt,  8 søknader om stipend til kvalitetssikringsprosjekt og 10 stipend til formidlingsprosjekt for å skrive artikkel.

Søknadene omhandlet mange ulike tema som er viktige i fysioterapiutøvelsen, som eksempel smerte, fysisk aktivitet og trening som behandling og rehabilitering for ulike grupper, pasientforløp med ulike tema innen kvinnehelse, ortopedi, rus og psykisk helse og utvikling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

Fagkomiteen drøftet alle søknadenes vitenskapelige kvalitet, gjennomførbarhet og nytteverdi og legger frem en felles vurdering til Fondsstyrets møte 28. mai. Her beslutter Fondsstyret hvem som får innvilget stipend og hvem som får avslag denne gang.

Svar på søknader kan ventes i begynnelsen av juni.


Les mer om Fysiofondets fagkomitéer og se tidligere tildelinger. Kunne du tenke deg å søke, kan du lese mer om våre stipendkategorier