Nyhetsarkiv

Reisestipend til Turid Bondhus Often - psykomotoriker i Fjellregionen

Design uten navn (59)Bilde: Tronfjell (Tynset/Alvdal). Trond Giæver Myhre/Pixabay

Turid Bondhus Often har fått reisestipend fra Fysiofondet til årsmøteseminar ved faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i Norsk fysioterapeutforbund. Tema var: “PMF - Hvor står vi, hvor går vi?”

Often er privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut på Tynset, Innlandet. Hun har jobbet som spesialist i psykomotorisk fysioterapi med traumekompetanse siden 2015:

- Jeg jobber som en av få psykomotorikere i Fjellregionen, og ser det som nødvendig å reise på kurs både for faglig påfyll, samt for å møte kolleger. Årsmøteseminaret har et høyt faglig innhold i tillegg til det sosiale aspektet.

- Tema ventelister preget første seminardag. Det ble holdt foredrag fra ulike praksiser om hvordan de hadde "løst" for lange ventelister. I tillegg delte vi oss inn i workshop- grupper, hvor det etterpå ble løftet fram fra de ulike gruppene i plenum. Temaet ga undertegnede mange innspill. Og jeg har siden tenkt på og brukt dette aktivt inn i arbeidshverdagen for å "lette trykket" på ventelister. Dette har fungert for min del, og hadde aldri blitt iverksatt hvis jeg ikke hadde deltatt på seminaret!

- Det var foredrag om emosjonsfokusert terapi av Aksel Inge Sinding, og foredrag om emosjonell kompetanse av Anne Sælebakke. Disse ga også økt innsikt/kunnskap til bruk i arbeidshverdagen. I tillegg var det foredrag om psykomotorisk fysioterapi ved maniske lidelser, og temaet seksuell helse i et psykomotorisk perspektiv. 

- Siste del omhandlet PMF opp mot pasienter med sammensatte lidelser. Disse kan være “hjemløse” i helsevesenet og psykomotorisk fysioterapi kan være av stor betydning i utredning og oppfølging. Det er nyttige og gjenkjennbare problemstillinger i min praksishverdag. 

Hun avslutter sin rapport fra seminaret med å legge vekt på betydningen av å reise på denne typen arrangement: 

- Kurs/seminarer er av stor betydning både faglig og sosialt. Og ikke minst bidrar det til mer motivert videre arbeid.

 Fysiofondet oppfordrer flere til å benytte seg av muligheten til å søke om reisestipend