Nyhetsarkiv

Internasjonal presentasjon av forskningsprosjekt om bekkenbunnsmuskulatur

Design uten navn (42)

Ingeborg Hoff Brækken har presentert sitt prosjekt på IUGA- konferansen i Haag. Prosjektet er støttet gjennom Fysiofondets Stipend til forskningsprosjekt og hun mottok også Reisestipend.

The International Urogynecological Association (IUGA) arrangerer årlig en høyt rangert internasjonal kongress for leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell innen fagområdet gynekologi og urologi. Brækken forteller:

- Jeg hadde fått akseptert innsendt abstract og var så heldig å få tildelt en 'lang presentasjon' av prosjektet: 'Styrketrening med elektrisk stimulering for kvinner med svak bekkenbunnsmuskulatur. En randomisert kontrollert pilotstudie'. Dette er et prosjekt som er finansiert fra Fysiofondet og er et samarbeid mellom Ahus - bekkensenteret, Kolbotn fysikalske institutt og Centrum fysikalske, Ski. 

- Resultatene viste at både elektrostimulering (ES) og bekkenbunnstrening uten ES økte styrken signifikant. Da dette var en pilotstudie var hovedmålet å finne ut hvor mange vi må ha i hver gruppe hvis vi skal skal  klare å få fra statistiske forskjeller mellom gruppene. Basert på pilotstudien må vi ha 95 personer i hver gruppe i en fullskala RCT for å kunne finne forskjeller mellom gruppene. Vi jobber akkurat nå med å sende inn en artikkel til tidsskriftet 'International Urogynecology Journal'.

Brækken beskriver det faglige utbytte fra kongressen som meget bra:

- Det viktigste for meg var å få en oppdatering på forskning og utvikling innen hele feltet - også innen kirurgi, men primært innen konservativ behandling. Flere konsensusrapporter ble lagt frem, deriblant den Kari Bø er hovedforfatter og jeg er medforfatter i. En annen ting som er bra med de store internasjonale konferansene er at man får et tettere samarbeid med andre nasjoner. Kanskje vil dette gjøre det lettere å få til en eventuell fullskala RCT som kan kjøres fra flere land. Jeg håper at deltagelsen på denne konferansen vil komme det norske fysioterapimiljøet til gode. Dette gjelder spesielt fordi det blir lettere å oppdatere kurset "Bekkenbunn 1: urininkontinens og underlivsprolaps" som faggruppen i kvinnehelse, NFF har (Kari Bø og jeg er kursledere) samt via artikler og rapporter.