Nyhetsarkiv

249 fysioterapeuter med doktorgrad!

Design uten navn (19)-1Illustrasjon: Arek Socha/Gordon Johnson/Pixabay

Fysiofondets liste over fysioterapeuter med doktorgrad er oppdatert. Vi er kjent med ti nye disputaser i 2023 - gratulerer til alle! Og meld fra til oss om noen mangler!

2023
Helene Lindtvedt Valaas
Marianne Sivertsen
Trine Hysing-Dahl
Mette Bøymo Kaarbø
Ørjan Nesse Vigdal
Invill Fjell Naterstad
Daniel H. Major
Humaira Sæbø
Sandra Bjordal Gluppe
Hanna Flækøy Skjåkødegård

Det er av stor betydning for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter at det innen de ulike fagområdene finnes fysioterapeuter med forskerkompetanse. Disse er viktige for utvikling og overføring av ny kunnskap. 

Fysiofondet har gjennom sin snart 50 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad. I ti år har vi publisert vår liste over disse, og en stor del av doktorgradene er helt eller delvis fondsfinansierte.

Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det vi er kjent med, og er derfor ikke komplett. Vi bestreber oss på å gjøre listen så god som mulig, og setter stor pris på å motta informasjon om nye disputaser og andre som mangler!

Listen er oppdatert pr. 21.12.23 og du finner hele her.