Nyhetsarkiv

Høyre- eller venstrehendt? Presentasjon på kongress i Finland

Design uten navn (5)-2

Under 4th Scientific Conference on Motor Skills Acquisition 2022 i Finland holdt Karen Emilia Ekman presentasjon av sitt forskningsarbeid. Fysiofondet innvilget reisestipend, inkludert kongressavgift. Dette for å støtte fysioterapeuter som har egen presentasjon på internasjonale kongresser. Ekman er universitetslektor ved NTNU og opprinnelig finsk.

Om presentasjonen
- Forskningen min er relatert til lateralitet (handedness), en nevrofysiologisk funksjon som lenge blitt forklart som et resultat av genetiske faktorer. Våre funn beskriver et fenomen relatert til motorisk variabilitet fra sport. Her ser vi en totalt motsatt distribusjon av lateralitet i populasjoner i Europa og Nord-Amerika sammenlignet med Asia. Dette er de første vitenskapelige funnene som presenterer en så stor geografisk variabilitet i noen lateralisert bevegelse. Dette demonstrerer hvordan faktorer i omgivelsene kan påvirke motorisk atferd som mange tidligere har trodd er et resultat av medfødte faktorer. At manuell adferd, altså måten en bruker sine hender på, er mulig å påvirke med eksterne faktorer har betydning for alle som arbeider med å forbedre, påvirke eller forutsi motorisk kontroll - deriblant terapeuter, trenere, forskere m.fl.

Om betydningen av konferansen
- Jeg er i et tidlig stadium av forskerkarriere min. Derfor er jeg interessert i å besøke faglige konferanser for å danne meg et bredere perspektiv på hvordan andre forskere fra andre nasjoner og fagfelt arbeider med de samme konseptene og metodene som meg. Ettersom jeg opprinnelig er finsk, synes jeg det å besøke en konferanse i Finland var en fin mulighet til å bli kjent med mulige fremtidige samarbeidspartnere.

- Vi fikk også tid til faglige diskusjoner innimellom programmet. En av diskusjonene har ført til planer om et samarbeid rundt implementering av læringsprinsipper i pedagogiske metoder ved universitetsundervisning. Et arbeid som sikter på å forbedre studentenes forståelse for motorisk kontroll og læring. Dette er veldig relevant for alle faggrupper som arbeider med menneskers bevegelser - for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærer i kroppsøving og idrettsfag og trenere.

- Jeg vurderer deltakelsen som vellykket, og er blitt rikere på både erfaring, kunnskap og internasjonale kontakter. Noe av det viktigste jeg fått med meg er inspirasjon og motivasjon til å fremme forståelse og kunnskap om teorier og prinsipper relatert til motorisk kontroll gjennom arbeidet mitt som universitetslektor og forsker. Det vil bidra til å utvikle og forbedre kunnskap og praksis innen fysioterapi og andre felt.

Her kan du lese hele Ekmans presentasjon: Kisakallio presentation