Nyhetsarkiv

Børge Henriksen: Fysioterapeut med interesse for ledelse

Design uten navn (5)-3

Fysioterapeut Børge Henriksen har både erfaring og interesse for ledelse. Han er i gang med en erfaringsbasert master i ledelse ved Universitetet i Tromsø, Harstad, og Fysiofondet har tildelt utdanningsstipend. 

Henriksen er daglig leder for Kraft Sportssenter Narvik og dette er hans refleksjoner rundt valg av videreutdanning:
 
- Jeg har jobbet ca 8 år som fysioterapeut, hovedsakelig i Narvik kommune. I store deler var jeg også fagleder og fikk gradvis mer ansvar rundt den daglige driften. I og med at min leder i fysio- og ergoterapitjenesten var utdannet sykepleier, ble jeg ofte veldig involvert i avgjørelser som skulle tas. Jeg var hovedtillitsvalgt i Narvik kommune og ble etter hvert medlem av det som da het tariffpolitisk utvalg, for å senere bli leder av utvalget/rådet og en del av forbundsstyret i Norsk fysioterapeutforbund. Dette, i lag med at jeg fikk en del tilbakemeldinger på at jeg kunne bli en god leder, vekket interessen min for ledelse.
 
- I Narvik kommune så jeg viktigheten av god ledelse og ikke minst hvor gunstig det er å ha ledere som faktisk har utdanning innen fysioterapi, særlig hvis du skal være leder for andre fysioterapeuter. Dette både for å sørge for god faglig drift, men også for å få frem viktigheten av fysioterapifaget. Med stadig flere eldre og en ventende eldrebølge må flere eldre kunne bo hjemme lengre og ikke minst være aktiv og ha en meningsfull hverdag. For å få til dette må de ha en kroppsfunksjon som tilsier dette. Her har fysioterapeuter en helt sentral rolle, samtidig som ledere må tenke mer langsiktig og mer forebyggende for å få dette til.
 
- Fysioterapeuter er som oftest er involvert i alle trinn i de forskjellige omsorgstrappene kommunene har laget og er helt essensiell for å holde befolkningen på lavest mulig effektive omsorgsnivå. For å få dette til, må det være tilstrekkelige ressurser og ledere med god forståelse for dette.
 
- Jeg ønsker hele tiden å utvikle meg både på det faglige og personlige planet og har et mål om å bli en god leder innenfor helse. Med min utdanning som fysioterapeut og videreutdanning innenfor ledelse, vil jeg være nærmere dette målet.
   
Fysiofondet ønsker ham lykke til med utdanningen og oppfordrer alle fysioterapeuter under videreutdanning til å søke stipend. Neste mulighet åpner 1.januar med frist 15.mars kl. 14.