Nyhetsarkiv

Artikkel om seks prognostiske faktorer

“Modifiable prognostic factors of high societal costs among people on sick leave due to musculoskeletal disorders findings from an occupational cohort study” (4)Foto: Rikke Munk Killingmo OsloMet

Vi gratulerer førsteforfatter Rikke Munk Killingmo og medforfattere med artikkelen Prognostic factors of high societal costs among people on sick leave due to musculoskeletal disorders: finding from a occupational cohort study, publisert i BMJ Open. Prosjektet er støttet av Fysiofondets stipend til formidlingsprosjekt.

Artikkelen baserer seg på resultater fra en prospektiv kohort studie med ett års oppfølging og ser nærmere på prognostiske faktorer for høye kostnader knyttet til helsetjenesteforbruk og produktivitetstap (sykefravær) blant sykemeldte på grunn av muskel- og skjelettplager. 

Studien identifiserer seks modifiserbare prognostiske faktorer assosiert med høye samfunnskostnader: alvorlighetsgrad av smerte, funksjonshemming, selvopplevd helse, søvnkvalitet, forventning om tilbakevending til arbeid og langvarig lidelsesforventning.

Andre faktorer som depressive symptomer, arbeidstilfredshet og helsekunnskap viste ingen prognostisk verdi.

Artikkelen kan leses her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38431296/ . 

BMJ Open er et medisinskvitenskapelig nettbasert tidsskrift med åpen tilgang. 
PubMed er en av verdens mest anerkjente medisinske databaser og utgis av National Center for Biotechnology Information (NCBI) som er en avdeling ved U.S. National Library of Medicine (NLM).