Nyhetsarkiv

Nye utlysninger åpnet

Design uten navn (53)-1llustrasjon: Cottombro Studio

Er du fysioterapeut og ønsker å utdanne eller spesialisere deg, forske eller kanskje formidle? Søndag 30. juni åpnet seks nye utlysninger.

Du kan nå søke stipend i følgende kategorier:

Stipend med søknadsfrist 1. september 2024 kl 14:00:

  • Stipend til forskningsprosjekt
  • Stipend til formidlingsprosjekt
  • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
  • Stipend til forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

Stipend med søknadsfrist 15. september 2024 kl 14:00:

  • Utdanningsstipend
  • Stipend til veiledet praksis 

Les mer om de ulike kategoriene her. Selve utlysningene og søknadsskjema finner du i Søknadsportalen.

Sett av god tid til gjennomlesing av utlysning og utfylling av søknad før innsending.

Vi ser frem til mange gode søknader!