Nyhetsarkiv

Perifer vertigo som hjerneslagimitator

Design uten navn (15) 
I 2020 ble kvalitetsforbedringsprosjektet "Perifer vertigo som hjerneslagimitator" gjennomført på Ahus, med støtte av Fysiofondet.  

Spesialfysioterapeut Aina Kristin Paulsen forteller om prosjektet:

- Statistikk har vist at nær 40% av pasientene som ble innlagt ved Ahus (2012-2013), med mistanke om hjerneslag, hadde annen årsak til symptomene. Det dreide seg om hjerneslagimitatorer. Den største gruppen var pasienter med perifer vertigo, det vil si svimmelhet forårsaket av tilstander i det indre øret. Kartleggingen i startfasen viste at sykehuset manglet et definert behandlingsforløp for pasienter med akutt svimmelhet og at disse pasientene ofte ble liggende lenge. I tillegg var det stor ressursbruk knyttet til diagnostiseringen. 

- Hensikten med prosjektet var å lage et klart definert behandlingsforløp med tidlig avklaring av diagnose. Et spesielt fokus har vært på opplæring av leger i kliniske tester (HINTS) som har vist seg å være mer sensitive for å skille ut hjerneslag som årsak til akutt svimmelhet enn MR i akuttfasen.

- Etter prosjektperioden erfarer nevrologer, ØNH leger og fysioterapeuter at det har blitt lettere å ta imot akutt svimle pasienter på sykehuset. Bedre kompetanse blant leger og fysioterapeuter har ført til raskere avklaring av diagnose, færre innleggelser og kortere liggetid for pasienter som blir innlagt. Det er også færre som tar MR. 

- En interessant og aktuell oppfølging av prosjektet vil være å hente ut tall på ressursbruken knyttet til disse pasienten før- og etter implementering av behandlings linjen. 

Design uten navn (16)

Design uten navn (17)

Design uten navn (18)