Nyhetsarkiv

Produktivitetstap og helsetjenesteforbruk ved muskel-skjelettplager

Design uten navn (5)-1Bilde: OsloMet, Pixabay

Rikke Munk Killingmo fortsetter sitt arbeid med å undersøke forholdet mellom muskel-skjelettplager, produktivitetstap og helsetjenesteforbruk. 

Slik beskriver hun prosjektet hun skal jobbe med fram til sommeren med støtte fra Fysiofondets formidlingsstipend:

- Muskel- og skjelettplager medfører store samfunnsmessige kostnader. I Norge er disse plagene en vanlig årsak til å søke helsehjelp, og den vanligste årsaken til produktivitetstap. For å bedre bruken av begrensede ressurser og redusere den samfunnsmessige belastningen av muskel- og skjelettplager, der det er mulig og hensiktsmessig, har viktigheten av å identifisere modifiserbare prognostiske faktorer for høye kostnader relatert til helsetjenesteforbruk og produktivitetstap blitt fremhevet. Videre, å ekstern validere de identifiserte faktorene i et annet, men plausibelt relatert utvalg enn det som ble brukt for identifikasjon.

- Med finansiering fra Fysiofondet har vi nylig submittert en studie som tok sikte på å identifisere modifiserbare prognostiske faktorer for høye kostnader knyttet til helsetjenesteforbruk og produktivitetstap blant sykemeldte på grunn av muskel- skjelettplager. Hovedmålet med denne studien er derfor å gjennomføre en ekstern valideringsstudie av de identifiserte sammenhengene funnet i vår tidligere studie. Studien er en del av en tre-arms pragmatisk randomisert kontrollert (RCT) studie ved OsloMet - storbyuniversitetet: MI-NAV prosjektet, arbeidspakke 3. RCT studien inkluderer 514 arbeidstakere i alderen 18-67 år som var sykemeldte (≥ 7 uker) på grunn av muskel- skjelettplager.

Rikke Munk Killingmo (1) gjennomfører prosjektet i samarbeid med veileder Margreth Grotle (1,3) og øvrige prosjektdeltakere Britt Elin Øiestad (1), Anne Therese Tveter (2,1), Are Hugo Pripp (3,1), Esther Maas (4), Fiona Aanesen (5), Alexander Tingulstad (1), Tarjei Rysstad (1).
(1. OsloMet, 2. Diakonhjemmet sykehus, 3. Oslo universitetssykehus, 4. Vrije Universiteit Amsterdam, 5. Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Rikke Munk Killingmo er en svært produktiv søker knyttet til et sterkt miljø på OsloMet og Diakonhjemmet sykehus. Hun tok ph.d. i 2022 og har mange publikasjoner under beltet. Prosjektet bygger på et arbeid hun har fått støtte til tidligere. Vi ønsker lykke til!