Nyhetsarkiv

Mer enn 400 000 kr til reisestipend!

Design uten navn (58)Illustrasjon: Mudassar Iqbal/Pixabay

I tredje kvartal tildelte Fysiofondet over 400 000 kr i reisestipend til 105 søkere.

Hittil i år er det tildelt over 2,4 millioner til sammen. Midlene har gått til mer enn 450 søkere. 

På ett år innvilger Fysiofondet vanligvis rundt 500-600 søknader om reisestipend. Unntaket var pandemiårene 2020 og 2021 hvor vi var nede på 100-200 søknader. Da var en del også knyttet til avlysninger. I fjor var vi derimot tilbake til normalen, og foreløpig ser det likedan ut for 2023. 

Husk å søke!

Reisestipend har løpende søknadsfrist og du bruker vår søknadsportal. Husk å søke innen 3 måneder etter tiltaket er avsluttet.

Les om endringer fra 2024 her.