Nyhetsarkiv

Stipend til forskningsprosjekt i primærhelsetjenesten

Design uten navn (20) 
I 2022 fikk en forskningsgruppe tilknyttet NTNU finansiering av Fysiofondet til å gjennomføre to prosjekter om medisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenesten. 

Forskningsgruppen består av: 
- Anne Lovise Nordstoga, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU
- Eivind Schjelderup Skarpsno, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU
- Ingebrigt Meisingset, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU og Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune
- Maria Hrozanova, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU
- Jonas Grevle Hofmo, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU

Slik beskriver de prosjektet:

- Søvnløshet er landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem. Kognitiv adferdsterapi for søvnløshet er anbefalt som behandling fordi det viser god langtidseffekt sammenlignet med medikamentell behandling. Til tross for dette er tilgangen til individuell søvnbehandling begrenset på grunn av høye kostnader og mangel på kvalifiserte terapeuter. Dette fører til lange ventelister som gjør at mange ikke får den behandlingen de trenger. For å øke tilgjengeligheten omkring kognitiv adferdsterapi for søvnløshet har det de siste årene blitt utviklet gruppebaserte søvnkurs og digitale søvnverktøy gitt via internett eller app. Dette er terapiformer som er basert på hovedkomponentene fra kognitiv adferdsterapi for søvnløshet.

I 2022 fikk de finansiering av Fysiofondet for å gjennomføre to prosjekter i primærhelsetjenesten som skal undersøke følgende:

1)    Digital søvnbehandling for smertepasienter med søvnproblemer
Flere studier har vist at søvnløshet ikke bare er et resultat av kroppslige smerter, men at søvnløshet kan øke risikoen for smerte og forverre prognosen. I dette prosjektet vil vi derfor teste effekten av kognitiv atferdsterapi for søvnløshet gitt via en søvnapp hos pasienter som oppsøker fysioterapeut. Pasienter som rapporterer muskel- og skjelettplager og som i tillegg lider av søvnløshet blir inkludert i studien. Dette er den første randomiserte kontrollerte studien som undersøker digital søvnbehandling i denne pasientgruppen. 

2)    Faktorer som fremmer og hemmer gjennomføringen av et gruppebasert søvnkurs i primærhelsetjenesten 
Som en del av en stor multisenter randomisert studie som tester effekten av et kommunalt, gruppebasert søvnkurs ved Frisklivssentraler i Norge, ønsker vi å identifisere faktorer som fremmer og hemmer gjennomføringen. Dette er viktig siden tidligere studier har vist at opptil 40% av deltakerne ikke fullfører sentrale deler av slik behandling eller velger å avslutte behandlingen før de har gjennomført alle kursdagene. Hva kjennetegner de som fullfører? Hva kjennetegner de som velger å avslutte kurset underveis? Hovedmålet med dette prosjektet er å videreutvikle søvnkurset slik at flere får en gunstig effekt, og i tillegg utvikle læringsmateriell om søvnplager for fysioterapeuter og fysioterapistudenter. 

Les mer på NTNUs hjemmesider.

Fysiofondet ønsker lykke til med prosjektet som skal vare ut 2024.