Nyhetsarkiv

Svar på søknader om stipend til forskning-, formidling- og kvalitetssikringsprosjekt

Design uten navn (34)Bilde: Gerd Altmann

Svar på søknader til fristen 1.mars 2023 er nå sendt ut.

Styret vedtok enstemmig å tildele til sammen sju stipender. Åtte søknader nådde ikke opp i denne runden. Tildelingene fordeler seg slik:

  • To stipender til forskningsprosjekt á kr 864 000.
  • Tre stipender til formidlingsprosjekt á kr 180 000.
  • To stipender til kvalitetssikringsprosjekt á kr 240 000.

Det er prosjekter av ulik varighet og innenfor ulike fagområder som det blir veldig spennende å følge framover. Gratulerer til mottakerne!

Neste mulighet for å søke åpner 30.juni i søknadsportalen. Frist for innsending er 1.september kl. 14. Før ny utlysning åpner kan forrige utlysning lastes ned herfra som informasjon. 

Se oversikt over tildelinger de siste fem årene her.