Nyhetsarkiv

Svar på søknader om stipend til forskning-, formidling- og kvalitetssikringsprosjekt

Design uten navn (36)-2Illustrasjon: Karolina Grabowska

Svar på søknader til fristen 1. mars 2024 er nå sendt ut. Fondsstyret har innvilget totalt sju stipender; tre nye forskningsprosjekter, tre formidlingsprosjekter og ett kvalitetssikringsprosjekt. Fristen for å akseptere eller avslå tildelingen er torsdag 27. juni. 

Stipend til forskningsprosjekt skal gå til prosjekter som bidrar til å styrke fysioterapeuters etter - og videreutdanning, øke kunnskap og dokumentere effekt, nytte teoriutvikling i fysioterapi.

Styret har innvilget stipend til følgende søkere:

  • Inger Holm fra Oslo Universitetssykehus med prosjektet AktivA modellen i primærhelsetjenesten – langtidsresultater og prediktotrer for senere leddprotesekirurgi.
  • Hanne Dagfinrud ved Diakonhjemmet sykehus og prosjektet Trening som behandling – utnyttes potensialet godt nok? En metaanalyse av kvalitet på rapportering av treningsintervensjoner.
  • Ingerid Kleffelgård ved Oslo Universitetssykehus med prosjektet Fysisk aktivitet og gradert kondisjonstrening etter lett traumatisk hodeskade – en tematisk analyse.

Stipend til formidlingsprosjekt skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis. Målgruppen kan være andre fysioterapeuter, myndigheter, pasienter eller tverrfaglige samarbeidspartnere.

Styret har her innvilget formidlingsstipend til

  • Brit Jorun Liseth ved Haukeland Universitetssykhus med prosjektet A novel test of shoulder flexion after proximal humeral fracture: design, test-retest reliability and minimal detectable change.
  • Cathrine Jetmundsen Haugland ved Ergo og fysioterapitjenesten i Bergen Kommune med prosjektet Within-day test-retest reliability of measurement instruments of physical function for postmenopausal women with osteoporotic vertebral fractures.
  • Kaja Lien Smedbråten ved Smedbråten Fysioterapi med prosjekttittel Is persistent musculoskeletal pain a risk factor for mental distress in adolescents? The Fit Futures study. 

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt skal brukes til systematisk dokumentasjon av fysioterapeuters virksomhet og til systematiske tiltak for forbedret praksis, økt kunnskap og styrking av fysioterapeuters etter- og videreutdanning.

Her har styret innvilget stipend til 

  • Elisabeth Sætre ved Sunnaas sykehus og prosjektet Implementering av måleverktøy ved vurdering av svimmelhet hos pasienter med lett traumatisk hodeskade.

 

Fysiofondet ønsker alle prosjektene lykke til!

Neste mulighet for å søke åpner 30. juni 2024 i søknadsportalen. Frist for innsending er 1. september 2024 kl. 14:00.