Nyhetsarkiv

Svar på søknader om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis

Real Luxury is understanding quality (1)

Bilde: Mike Murray / Pexcels

Nå er svar på søknader til utlysningene Utdanningsstipend (15.03.2024) og Stipend til veiledet praksis (15.03.2024) sendt ut. Svar på din søknad finner du i Søknadsportalen. Du må velge å akseptere eller avslå tildelingen innen fristen torsdag 9. mai 2024.

54 fysioterapeuter har fått tilsagn om stipend til videreutdanning. De fordeler seg på 28 ulike utdanninger og studieretninger. Disse foregår ved 12 ulike universiteter og høgskoler i Norge, samt ett universitet og ett institutt i utlandet. 

Syv fysioterapeuter har fått stipend til veiledet praksis for å oppnå spesialistkompetanse - og det innen seks ulike spesialistfelt.

Fysiofondet ønsker alle studenter lykke til!

Har du spørsmål? 
Ved spørsmål vedrørende tildelingen kan du ta kontakt i Søknadsportalen. Gå til aktuell søknad - Kommunikasjon - Kontakt saksbehandler.