Nyhetsarkiv

Årsrapport og årsregnskap 2022

Design uten navn (36)

Foto: 1195798 fra Pixabay

Fondsstyrets årsrapport med årsregnskap for 2022 er klar og sendes til Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning. 

I 2022 ble i underkant av 48 millioner kroner utdelt til fysioterapeuters etter- og videreutdanning og kunnskapsutvikling.

Etter år med pandemi er det igjen oppsving av fysioterapeuter som søker støtte til mer utdanning og faglig ajourføring.  583 fysioterapeuter fikk reisestipend og 194 utdanningsstipend ble innvilget. Den største tildelingen går til etterutdanningsvirksomheten til NFF, PFF og NMF. De tilbyr til sammen et bredt etterutdanningstilbud for fysioterapeuter, og i denne perioden har fondsstyret innvilget ekstra til en satsning på kurs innen psykisk helse.

Stipend for å styrke fysioterapeuters forsknings- og undervisningskompetanse har alltid vært viktig for Fysiofondet. Og i 2022 ble det tildelt to ekstra stipend til doktorgradsprosjekter knyttet til utdanningsprogram for fysioterapeuter.

2022 var siste år i fondsstyrets treårsperiode. Eilin Ekeland gikk av etter ni år i fondsstyret, hvorav seks år som leder.

For flere detaljer om Fysiofondets virksomhet i 2022, se hele rapporten her.

Tidligere års rapporter finner du her.