Nyhetsarkiv

Stor økning i tildelinger til utdanningsstipend

7 mill. 197 søkere (1)

I fjor tildelte Fysiofondet over 7 millioner kroner i utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis til 197 søkere.

Dette er nesten 2 millioner mer enn året før, og 3 millioner mer enn i 2020. Økningen har flere årsaker. F.o.m. 2021 økte Fondet satsene betydelig til søkere med høye reiseutgifter. I tillegg har antall utenlandsstudenter vært lavt under pandemien. Dette var tilbake til normalen i fjor. Sammen med en økning i antall studenter innenlands, bidro dette til den høyeste årlige tildeling de siste fem årene - både totalt og pr. student. 2019 holder fortsatt rekorden i antall søkere.

Når det gjelder fordelingen av tildelingene, er det fysioterapispesifikke masterstudier og høyere utdanninger i Norge som utgjør størsteparten med 60% av søkerne og 70% av tildelingssummen. Fysioterapirelevante studier utgjør 30% av søkerne og 20% av tildelingssummen.  Utenlandstildelingene utgjør nærmere 7% av tildelingen. 

For stipend til veiledet praksis ser vi noe av det samme mønsteret som for utdanningsstipend. F.o.m. 2021 økte Fondet stipendet med 50%. Dette gir tilsvarende økning i tildelingssummene. Men antall søkere var i fjor lavt. Med unntak av rekordåret 2021 hvor 13 fysioterapeuter fikk tilsagn om stipend til veiledet praksis, ligger det normalt på 3-6 søkere. 

Sammenlignet med utdanningsstipend er tildelingen til veiledet praksis liten - hhv. 7 081 530 kr mot 90 000 kr (2022). Fondet arbeider kontinuerlig for å sikre balanse mellom forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap i fysioterapiutøvelsen. Stipend til veiledet praksis er derfor et tilbud til fysioterapeuter med mastergrad som ønsker å øke sin kompetanse i klinisk praksis og oppnå spesialistkompetanse i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her.