Nyhetsarkiv

125 år med fysioterapi i Norge

Nytt av året er krav om at protokollen skal skrives på engelsk.

Artikler og seminar er nå tilgjengelig på nett.

I 2020 ga Fysiofondet tilsagn om midler til temanummer om «125 år med fysioterapi i Norge» til tidsskriftet Michael (nr. 2/21) ved Det Norske medicinske selskab.

Artiklene kan nå leses her:https://www.michaeljournal.no/journal/2021/2

De fire første artiklene i dette nummeret springer ut av seminaret “125 år med fysioterapi i Norge” (6.mai 2021). Arrangører var Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Institutt for fysioterapi ved OsloMet.

Seminaret er nå tilgjengelig og kan strømmes her:

https://mediasite.nb.no/Mediasite/Play/865c10e944f147e49c26e1b3027476761d