Nyhetsarkiv

141 søknader om Utdanningsstipend og Stipend til veiledet praksis

Design uten navn (44)

Foto: Thomas, Pixabay

15.september gikk fristen for å søke Utdanningsstipend og Stipend til veiledet praksis ut. Vi har mottatt 141 søknader til ulike videreutdanninger og spesialiseringer. Søknadene skal nå behandles og svar vil bli sendt ut i løpet av november.

Utdanningsstipend 
I denne kategorien er det kommet inn 130 søknader til kortere og lengre videreutdanninger i inn- og utland. Stipendet skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet i fagutøvelsen. Det går til fysioterapeuter som tar fysioterapispesifikke/-relevante masterstudier og høyere utdanning i Norge og utlandet. Utdanningen må gi minimum 30 studiepoeng. Det kan søkes om inntil kr 64 000.

Stipend til veiledet praksis 
I denne kategorien er det kommet inn 11 søknader. Stipendet kan tildeles fysioterapeuter som ønsker å øke sin kompetanse i klinisk praksis. Det gis til veiledet praksis med det formål å oppnå spesialistkompetanse iht. Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse (som gir rett til å utløse takst A2k) i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR‐2019‐05‐ 23‐890). Søker må ha mastergrad. Stipendets størrelse er inntil kr 15 000 pr. år.

Har du lyst til å søke?
Neste utlysning åpner 1.januar 2024 med søknadsfrist 15.mars 2024. 
Les mer om de ulike kategoriene her.
Alle søknader sendes i søknadsportalen.