Nyhetsarkiv

Sytti søknader om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis

Design uten navn (11)

Foto: Lukas Blazek

15.mars gikk fristen for å søke utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis ut. Vi har mottatt 70 søknader til ulike videreutdanninger og spesialiseringer. Søknadene skal nå behandles og svar vil bli sendt ut innen 2.mai.

Utdanningsstipend 
I denne kategorien er det kommet inn 63 søknader til kortere og lengre videreutdanninger i inn- og utland. Stipendet skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet i fagutøvelsen. Det går til fysioterapeuter som tar fysioterapispesifikke/-relevante masterstudier og høyere utdanning i Norge og utlandet. Utdanningen må gi minimum 30 studiepoeng. Det kan søkes om inntil kr 64 000.

Stipend til veiledet praksis 
I denne kategorien er det kommet inn 7 søknader. Stipendet kan tildeles fysioterapeuter som ønsker å øke sin kompetanse i klinisk praksis. Det gis til veiledet praksis med det formål å oppnå spesialistkompetanse iht. Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse (som gir rett til å utløse takst A2k) i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR‐2019‐05‐ 23‐890). Søker må ha mastergrad. Stipendets størrelse er inntil kr 15 000 pr. år.

Har du lyst til å søke?
Neste utlysning åpner 30.juni med søknadsfrist 15.september 2023. 
Les mer om de ulike kategoriene her.
Alle søknader sendes i søknadsportalen.