Nyhetsarkiv

Sigrid M. Aarsland tar master i helsevitenskap: - Etterlengtet kompetanseheving

Design uten navn (14)-1
Bilde: privat / Tokke kommune

Sigrid Michaelsen Aarsland er faglig ansvarlig for fysioterapi i Tokke kommune i Telemark. I høst startet hun på master i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse ved OsloMet. Fysiofondet har tildelt utdanningsstipend til videreutdanningen.
 
Lenge ønsket kompetanseheving 
Sigrid begrunner valget av utdanning slik:

- Jeg har lenge ønsket å begynne på en master, men har vært usikker på hvilken som er relevant for min arbeidshverdag. Etter å ha jobbet både helprivat og kommunalt i distriktet, har jeg funnet ut at jeg ville ta en master som omhandlet en stor del av befolkningen, 0-100 år, og som ville være relevant for både kommunale oppgaver og private. I min faglige hverdag treffer jeg daglig pasienter som har muskelskjelettplager. Noen er "enkle" å hjelpe, mens andre tar lang tid og krever flere ulike tiltak. Jeg mener at det er fornuftig å begynne på master i muskelskjelett fordi kunnskapen trolig kan benyttes daglig innen alle aldersgrupper.
 
Stort ansvar
Hun opplever å ha et stort ansvar som fysioterapeut ute i kommune-Norge:

- Jeg er i dag faglig ansvarlig for fysioterapi i kommunen. Ut fra læringsmålene som står oppført i masterplanen er det mye som er relevant for å få bedre innsikt i hvordan vi jobber i kommunen, hvordan vi kan forbedre tjenestene, gjøre tjenestene mer effektive og treffe bedre det behovet som er i kommunen. Samt hvordan man i kommunen kan skape bedre samarbeid innad og utad i tjenesten.
 
- I en travel arbeidshverdag i distriktet, der man ikke har så mange andre innen samme faggruppe å spille på, stilles det høyere krav til fagligheten hver enkelte fysioterapeut har. Jeg har jobbet i kommuner der man er alene som fysioterapeut. Da skal man helst kunne alt innen alle felt, en nærmest umulig oppgave. Men, heldigvis har denne utfordringen kun trigget min interesse for faget og satt større krav til min faglighet, en utfordring som jeg setter pris på. Helt siden bachelorutdanningen har jeg vært opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og har vært opptatt av å oppdatere meg, samt finne ut hvordan man skal få til å jobbe kunnskapsbasert i en travel arbeidshverdag. Jeg tror at jeg gjennom masteren vil kunne få enda bedre verktøy og bedre vaner for å klare og finne den beste kunnskapen og implementere den i egen arbeidshverdag.
 
Fysiofondet ønsker henne lykke til med utdanningen og oppfordrer alle fysioterapeuter under videreutdanning om å søke stipend. Neste mulighet åpner 1.januar med frist 15.mars kl. 14.