Nyhetsarkiv

Bli kjent med styret - Irma Blaker

 

Irma portrett svart hvittFoto: Foto: Irma Blaker

Fondsstyret er Fysiofondets øverste beslutningsorgan. Men hvem er egentlig styremedlemmene i Fysiofondet? I vår nye serie Bli kjent med styret - får du vite mer om hvem som sitter rundt beslutningsbordet!

Hei, hvem er du? 
Jeg er vokst opp i Tromsø og Molde. Etter fysioterapistudier i Bergen gikk turen til Stavanger hvor jeg har bodd siden. Jeg er glad i å være ute i naturen, og aller best liker jeg å være på hytta vår i Romsdalen. Da blir det turer i fjellet og fiske på fjorden.

Hva er din faglige bakgrunn?
Jeg jobbet et par år som kommunefysioterapeut før jeg gikk over til privat praksis, og har jobbet som avtalefysioterapeut siden 1988. Etter mange år i klinisk praksis følte jeg behov for mer kunnskap, og i 2007 startet jeg på en master i helsefagvitenskap ved universitetet i Oslo. Det førte videre til at jeg ble koblet på forskningsprogrammet Fysioprim som gikk over ti år. Jeg likte godt kombinasjonen av å jobbe både med klinikk og forskning/fagutvikling

Hvor arbeider du nå – og hva består jobben din i?
I dag jobber jeg 100 % klinisk ved Hillevåg fysioterapi og trening i Stavanger.

Når og hvorfor valgte du å stille som styremedlem i Fondsstyret?
Jeg ble spurt av valgkomiteen om å stille, og ble valgt inn i Fondsstyret i 2020. Jeg er nå i min andre periode

Hva brenner du for?
Jeg brenner for kunnskapsutvikling i fysioterapi! Da jeg gikk ut i turnus i 1984 var det en fysioterapeut i Norge med doktorgrad. I dag er det rundt 250, mange finansiert av Fondet. Dette sier mye om kunnskapsutviklingen i faget vårt og at vi i dag har et helt annet kunnskapsgrunnlag for utøvelsen av yrket enn da jeg var nyutdannet. Så er jeg opptatt av livslang læring, og at vi ikke må slutte å undre oss, stille gode spørsmål i vår kliniske praksis som vi ønsker å få belyst. Kunnskapsutveksling mellom forskermiljøene og klinisk praksis er viktig, og jeg har troen på brobyggerstillinger mellom miljøene. Fondet bevilger midler både til forskning og videre- og etterutdanning og har vært av stor betydning for denne kunnskapsutviklingen.

Er det noe som rører seg innen fysioterapi akkurat nå du synes er spesielt interessant?
I det daglige handler det mye om prioriteringer, og dette gjelder jo hele helsevesenet. Demografien tatt i betraktning, og at helsepersonell blir en knapphetsressurs tvinger oss til å tenke nytt. Innovasjon og bærekraft i tjenesten må vektlegges og ikke bare bli ord i utredninger. Pasientene har kort liggetid i sykehus og presset på primærhelsetjenesten øker. Jeg ønsker meg bedre verktøy til å gjøre prioriteringer og heier på kloke valg-kampanjen som setter fokus på ressursbruk.

Hva synes du er det mest givende med å sitte i Fondsstyret?
Å sitte i Fondsstyret er både interessant og lærerikt. Vi utarbeider strategisk plan for flere år om gangen og i tillegg til målet om å øke fysioterapeuters kompetanse må vi se til samfunnsutviklingen og samfunnets behov. Jeg setter stor pris på de gode diskusjonene vi har i forkant av utdeling av midler, og opplever det som en styrke at medlemmene i styret representerer både utdanningene, forskning og klinikk. Dette gir oss et godt grunnlag til å forvalte Fondets midler på en best mulig måte. Vi har en administrasjon i Fondet som er ryddig og arbeidsom og som er til stor hjelp i arbeidet vårt.

 

Irma Blaker er oppnevnt som styremedlem av NFF.