Nyhetsarkiv

Bli kjent med styret - Tove Bergan

Design uten navn (3)-4Foto: Tove Bergan (privat)

Fondsstyret er Fysiofondets øverste beslutningsorgan. Men hvem er egentlig styremedlemmene i Fysiofondet? I vår nye serie Bli kjent med styret - får du vite litt mer om hvem som sitter rundt bordet på styremøter!

Hei, hvem er du? 
Jeg er opprinnelig fra Trondheim, men flyttet til Bergen da jeg begynte å studere fysioterapi, og har siden da bodd i denne vakre byen mellom de 7 fjell. På fritiden så liker jeg å holde meg i form, jeg bor på en liten gård, så det er kort veg ut i skog og mark. Jeg styrer mye ute i hagen når det er sol og sommer, ellers så liker jeg å lage god mat til familie og venner som stikker innom.

Hva er din faglige bakgrunn?
Som fysioterapeut har jeg arbeidet både i avtalepraksis og i habiliteringstjenesten, men har for det meste arbeidet i Bergen kommune i ulike stillinger der. Jeg oppdaget fort at jeg trives med alle de ulike faglige utfordringene man støter på når en jobber i en så stor og sammensatt kommune som Bergen. Jeg har jobbet som barnefysioterapeut i 15 år og som leder i mange år.

Hvor arbeider nå – og hva består jobben din i?
Jeg arbeider nå som seniorrådgiver i Etat for barn og familie i Bergen kommune. Som rådgiver har jeg mange ulike oppgaver. Jeg arbeider med kvalitetsforbedring iblant annet fysioterapitjenesten, og jeg deltar i arbeid med å utarbeide ulike kommunale planer innenfor barne- og oppvekstfeltet, og med igangsetting av tiltak fra planene. På jobben har jeg dessuten ansvar for samarbeid med høyskoler og universitetet om utdanning og praksis for studenter. Akkurat nå arbeider jeg mye med å videreutvikle barnekoordinatorordningen i kommunen. Vi skal etablere et nytt team på 8 barnekoordinatorer som skal bli en del av kommunens Koordinerende enhet. Alt dette er spennende oppgaver, synes jeg.

Når og hvorfor valgte du å stille som styremedlem i Fondsstyret?
Jeg har min første periode som styremedlem i Fondsstyret, og sitter nå på andre året. Jeg har tidligere vært medlem i en av Fysiofondets fagkomiteer, og syntes det var en spennende og givende oppgave. Det var derfor ikke så vanskelig å si ja til å stille til valg som styremedlem da jeg ble spurt om det.

Hva brenner du for?
Jeg tok en mastergrad i kunnskapsbasert praksis for noen år siden. Jeg har stor interesse for hvordan de ulike kunnskapskildene (brukerkunnskap, forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert kunnskap) benyttes blant fysioterapeuter i klinikken. I og med at jeg har det meste av min arbeidserfaring fra kommunal sektor i ulike stilinger knyttet til barn og unge, brenner jeg spesielt for hvordan fysioterapeuters kompetanse kan bidra inn i et samarbeid, både på systemnivå og individnivå, for å utvikle gode helsetjenester til barn og unge.

Er det noe som rører seg innen fysioterapi akkurat nå du synes er spesielt interessant?
Jeg har fulgt med i Kloke- valg- kampanjen og synes at dette er et viktig arbeid som kan bidra i rett terning for å utnytte de knappe fysioterapiressursene vi har på beste mulig måte. Å sette inn rett tiltak til rett tid, samt redusere behandling som viser seg å ikke ha effekt, er viktig, både av hensyn til pasientene, men jeg tror det også er rett veg å gå for å skape en enda mer framtidsrettet fysioterapitjeneste.

Hva synes du er det mest givende med å sitte i Fondsstyret?
Det er flere ting jeg synes er kjekt med å sitte i Fondsstyret. Å bidra inn i de faglige diskusjonene om de enkelte søknadene er interessant. Samtidig gir det å sitte i styret en mulighet for å kunne påvirke Fondets satsning på lang sikt.  Det er ikke lett å kunne se inn i glasskula, hvordan framtidens fysioterapitjeneste kommer til å se ut. Men noe vet vi, ut ifra kunnskap vi har om en aldrende befolkning, mangel på helsepersonell og økte forventinger til effektiv ressursbruk. Å kunne bidra med å forvalte Fysiofondets midler på en mest mulig bærekraftig måte er krevende, men veldig spennende og interessant.

 

Tove Bergan er valgt inn i styret av NFFs hovedlandsmøte.