Nyhetsarkiv

Bli kjent med styret - Vegard Pihl Moen

Vegard P M svart hvittFoto: Vegard Pihl Moen (privat)

Fondsstyret er Fysiofondets øverste beslutningsorgan. Men hvem er egentlig styremedlemmene i Fysiofondet? I vår nye serie Bli kjent med styret - får du vite litt mer om hvem som sitter rundt bordet på styremøter.

Hei, hvem er du? 
Jeg er opprinnelig fra Tønsberg, og etter et par flyttelass rundt omkring bor jeg nå, siden 2010, i Bergen. Som helårssykkelpendler er det gode muligheter til å få utfolde seg i all slags mulig vær i Bergen. På fritiden liker jeg å være på tur, som oftest på fjellet. 

Hva er din faglige bakgrunn?
Jeg har min fysioterapiutdannelse fra Danmark og en master i bevegelsesvitenskap fra NTNU. Etter grunnutdannelsen jobbet jeg først som kommunefysioterapeut i Grue kommune og deretter ved Valnesfjord Helsesportssenter. Jeg jobbet åtte år ved Kysthospitalet i Stavern og det ble også veien inn i forskningen, hovedsakelig innen muskelskjelett-feltet.

Ved siden av klinisk arbeid ble jeg involvert i et PhD arbeid innen muskelmetabolisme hos personer med korsryggsplager. Men ettersom jeg flyttet ble dette arbeidet lagt på hylla og jeg begynte ved Kysthospitalet i Hagevik før jeg etter hvert startet i et nytt PhD prosjekt. Denne PhD’en var innen rehabilitering, på generisk nivå, mer eller mindre i et helsetjenesteperspektiv.

Hvor arbeider nå – og hva består jobben din i?
Hovedstillingen min er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, ved bachelorprogrammet i fysioterapi. I tillegg har jeg ansvar for et Ph.D.-emne. Videre har jeg en bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Arbeidsoppgavene i denne stillingen er blant annet prosjektleder for en stor kohortstudie som vi er i ferd med å avslutte inneværende år (2024). Veien videre er da å planlegge og igangsette et nytt forskningsprosjekt.

Når og hvorfor valgte du å stille som styremedlem i Fondsstyret?
Etter å ha blitt forespurt av en kollega, ble jeg spilt inn som kandidat til valgkomiteen i 2022.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for nysgjerrigheten for vårt fag/i vår profesjon; det å være undrende og å kunne ha en åpen diskusjon om ulike temaer, begreper og tilnærminger. Og videre hva vi bringer med oss i møte med pasienter. Enkelte begreper og tilnærminger kan kanskje fremstå litt «mystisk». Andre ganger bidrar vi kanskje til å skape en større (for stor?) kompleksitet, som kanskje ikke alltid er til fordel for pasientene.

Er det noe som rører seg innen fysioterapi akkurat nå du synes er spesielt interessant?
Det er mye som rører seg som jeg synes er interessant. Selv om jeg har mine interessefelt i både forskning og undervisning , så er jeg per dags dato nysgjerrig på hvilke muligheter kunstig intelligens kan gi oss. Dette berører oss alle, og ikke bare oss som profesjon. Jeg er spent på hvordan KI vil påvirke helsetjenesten og ikke minst hvordan pasienter vil bruke og eventuelt nyttiggjøre seg av det. Jeg er spent på hvordan KI kan benyttes for å jobbe mer effektivt -  og viktigst av alt, for å gjøre helsetjenesten bedre for pasienten. Som ansatt ved en fysioterapiutdanning, så er KI allerede godt i bruk. Men vi har fortsatt en liten vei å gå til hvordan vi best mulig kan nyttiggjøre oss av det i utdanningen.

Hva synes du er det mest givende med å sitte i Fondsstyret?
Det som er mest givende er å kunne være med på å bidra til å diskutere og å kunne påvirke «morgendagen». Å diskutere med formål med å fremme forskning, utdanning og praksisutvikling innen fysioterapi er interessant. Diskusjon med andre styremedlemmer som alle har forskjellig bakgrunn og ekspertise, som deler et felles mål om å forvalte Fysiofondets midler på en best mulig måte ved å gi støtte til prosjekter, gir større perspektiver. Jeg opplever at styret har en vid kompetanseprofil slik at vi får inn mange perspektiver og har mange gode diskusjoner før beslutninger gjøres på et godt grunnlag.

 

Vegard Pihl Moen er nestleder i Fysiofondet, valgt av NFFs hovedlandsmøte.