Nyhetsarkiv

Artikkel om elektrisk stimulering av svake bekkebunnsmuskler

Randomised controlled pilot trial to assess effect of electrical stimulation of weak pelvic floor muscles (1)
Foto: Ingeborg Hoff Brækken

Vi gratulerer førsteforfatter Ingeborg Hoff Brækken og medforfattere Tove Villumstad og Natalie Michell Evensen med artikkelen Randomised controlled pilot trial to assess effect of electrical stimulation of weak pelvic floor muscles publisert i Archives of Gynecology and Obstetrics. Prosjektet er støttet av Fysiofondets stipend til formidlingsprosjekt.

Artikkelen baserer seg på resultater fra en randomisert kontrollert pilotstudie som har vurdert effekten av styrketrening med elektrisk stimulering for kvinner med svak bekkenbunnsmuskulatur.

Artikkelen kan leses her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38551705/

Archives of Gynecology and Obstretrics er et internasjonalt tidsskrift dedikert til alle aspekter av gynekologi og fødselshjelp.
PubMed er en av verdens mest anerkjente medisinske databaser og utgis av National Center for Biotechnology Information (NCBI) som er en avdeling
ved U.S. National Library of Medicine (NLM).