Nyhetsarkiv

Kamilla Skallerud satser på fysioterapi og danseterapi!

Design uten navn (3)-3

Illustrasjon: Gordon Johnson/Pixabay

Kamilla Skallerud er utdannet fysioterapeut, danser og musikalartist. Hun har flere års erfaring som danselærer, og jobber som fysioterapeut på Sunnaas sykehus. I høst fikk hun utdanningsstipend fra Fysiofondet da hun startet på videreutdanning i dans og bevegelse som helsefremmende metode. Før hun ble fysioterapeut studerte hun bl.a. dans i Barcelona.
  
Veien inn i dansen og fysioterapien
- Jeg startet å danse som 3-åring, så dans og bevegelse har alltid vært en viktig del av min identitet. Det startet med ballett, og selv om jeg har danset mye annet i senere tid, var det gjennom balletten jeg virkelig ble kjent med egen kropp. Jeg har alltid vært perfeksjonist når det kommer til teknikk i dans, så for meg ble det viktig å forstå hvordan alt henger sammen for å kunne bli en best mulig danser, og senere danselærer.
  
- Som 25-åring var jeg utslitt av alle usikkerhetene i livet som frilanser, så min nysgjerrighet på kroppen ledet meg raskt inn på fysioterapistudiet. Jeg ble ganske fort forelsket i rehabilitering og bestemte meg for at dette var noe jeg ville satse på. Gjennom turnus på Sunnaas fikk jeg lov til å utforske min rolle som terapeut og jeg fikk frie tøyler til å prøve ut nye ting. Dette gjorde at zumba raskt ble et fast innslag for pasientene på avdelingen min, og flere andre avdelinger kom med forespørsler om å få være med. Et spennende og lærerikt halvår med mye hardt arbeid, førte til at jeg gikk rett fra turnus til fast stilling på Sunnaas. Nå, to år senere, klyper jeg meg fortsatt i armen, for dette er virkelig drømmejobben!
  
- Jeg jobber primært på Avdeling for kognitiv rehabilitering, hvor pasientgruppen består av personer med ervervet hjerneskade i alderen ca 18-70 år. De færreste pasientene har fysiske utfall etter skaden, men de kognitive vanskene gjør det ofte utfordrende å komme seg i aktivitet. Så vi jobber bl.a. mye med aktivitetsregulering, igangsetting og innarbeiding av rutiner.
  
- Av erfaring er det viktig med lystbetonte aktiviteter for å holde motivasjonen oppe og klare å gjennomføre øktene. Det er ikke alle som trives på "gymmen", så her har jeg tatt inn dansen som et alternativ. Pasientene går alltid smilende ut av timene med tilbakemeldinger på hvor fint det er å få jobbe med både koordinasjon og balanse, samtidig som de har det gøy og glemmer at de trener.

skallerud 3
Pil og bue: Bilde fra Brain Camp Yng med Sunnaasstiftelsen tidligere i år. Pil og bue er også en av aktivitetene pasientene kan delta på ukentlig på Sunnaas. 

Videreutdanning innen dans og helse
- Nå har jeg begynt på videreutdanning i dans og bevegelse som helsefremmende metode ved Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen. Jeg har valgt denne videreutdanningen for å lære mer om metoder og teknikker innen danseterapi. Slik håper jeg å bruke dansen mer målrettet inn i rehabiliteringen og gi pasientene verktøy for å jobbe videre med dans og bevegelse på egen hånd. Jeg vil lære mer om forskningen som finnes på feltet og utforske hvordan jeg kan bruke danseterapi og fysioterapi sammen for å oppnå enda bedre resultater i rehabiliteringen. Kanskje jeg blir forsker selv en dag?
  
Skallerud mottar også støtte gjennom stipendordningen “Kompetanse for kvalitet” fra Utdanningsdirektoratet gjennom sin deltidsjobb som danselærer på Indre Østfold Kulturskole.
  
Fysiofondet ønsker henne lykke til med utdanningen og oppfordrer alle fysioterapeuter under videreutdanning til å søke stipend. Neste mulighet åpner 1.januar med frist 15.mars kl. 14.