Nyhetsarkiv

Artikkel om unge jenters smerter og stress

Design uten navn (4)-3

Illustrasjon: Monstera Production

Fysiofondet gratulerer Emilie Klerud med å ha publisert studien "Jeg ser så fort ned på meg selv». Noen unge jenters erfaringer med langvarig smerte: En intervjustudie, en vitenskapelig artikkel som ser nærmere på unge jenters forhold mellom smerte, individuell sårbarhet og kulturelle forventinger. 

Birgitte Ahlsen er veileder og medforfatter i studien som er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer. 

Studien baserer seg på kvalitative intervju med fem ungdom i alderen 15-19 år som har hatt langvarig smerteproblematikk. Klerud oppsummerer blant annet med: "At jentenes fortellinger viser en sammenheng mellom langvarige smerter og stress, er i tråd med kulturelle forståelser og narrativer i vårt samfunn, slik som «flink pike» og «generasjon prestasjon». Funnene er også i tråd med en omfattende rapport om norske skoleelever, som viser at psykosomatiske helseplager er sterkt knyttet til selvrapportert stress."

Les studien her: https://www.fysioterapeuten.no/barneogungdomsfysioterapi-fagfellevurdert-forskning/jeg-ser-sa-fort-ned-pa-meg-selv-noen-unge-jenters-erfaringer-med-langvarig-smerte-en-intervjustudie/154377

Fysiofondet tildelte Utdanningsstipend til masterstudiene og Stipend til formidlingsprosjekt i forbindelse med denne studien.