Nyhetsarkiv

Etterutdanning for bedre kvinnehelse

Legg til en overskrift-1Foto: privat

I forbindelse med kvinnedagen 8.mars ønsker Fysiofondet å fremheve fysioterapeuter som jobber med kvinnehelse.
 
Line Merete Giusti er psykomotorisk fysioterapeut og avtalefysioterapeut for Bergen Kommune. Halve tilskuddet er øremerket migrasjonshelse og hun har mange kvinnelige pasienter med fluktbakgrunn. Mange av dem har sekveler etter fødsler og ubehandlet inkontinensproblematikk. Line Merete har søkt Fysiofondet om reisestipend til kurset «Bekkenbunn 1: urininkontinens og underlivsprolaps». Arrangør er Norsk Fysioterapeutforbund og kursledere er Kari Bø og Ingeborg Brækken. Line Merete forteller at hun hadde svært godt utbytte av etterutdanningen:
 
- Kurset dekket et behov for kompetanseheving innen kvinnehelse som jeg har kjent på siden jeg begynte å jobbe i privat praksis for to år siden. Jeg har arbeidet med flyktninger siden 2015 og har tidligere henvist de få pasientene med problemstillinger knyttet til bekkenbunn videre til andre fysioterapeuter på institutt med kompetanse innen kvinnehelse. Men de siste to årene har pasientsammensetningen min endret seg. Nå møter jeg flere og flere kvinner med slike utfordringer. Mitt inntrykk er at det er behov for flere fysioterapeuter med kompetanse innen kvinnehelse-feltet. Min motivasjon for å ta kurset handler også om interesse for feltet. Etter 16 års klinisk praksis som fysioterapeut, opplevde jeg at mitt ønske om å fordype meg i dette feltet sammenfalt med et økende behov i befolkningen. 
 
- Kurset ga et godt grunnlag for å tilnærme seg tematikken på en kunnskapsbasert, empatisk og profesjonell måte. Det var veldig mye materiale som skulle formidles på bare fire dager. Det ble presentert forskning, faggruppens prosedyrer for undersøkelse og ivaretagelse av både terapeut og pasient, samt egentrening og undersøkelse med erfaring av tiltakene på egen kropp. Det var gode forelesere og god dialog med oss deltakere underveis. Kurset var også praksisnært, og to relevante leverandører av hjelpemidler var invitert. Jeg opplever nå å ha kommet inn i et faglig nettverk av behandlere som også er viktig for veien videre.
 
Fysiofondet ønsker lykke til med videre arbeid for kvinners helse!