Nyhetsarkiv

Fondsstyremøte i dag -  Søknader innvilget og årsregnskapet feiret med kake!

Design uten navn (29)

Styret i Fysiofondet har hatt sitt siste møte før sommeren! De store sakene var behandling av søknader om stipend til forskning-, formidling- og kvalitetssikringsprosjekt, godkjenning av årsregnskapet for 2022 og diskusjon av utlysning til reisestipend.

Styret innvilget to stipend til forskningsprosjekt, tre stipend til formidlingsstipend og to stipend til kvalitetssikringsstipend. Det ble en tøff prioritering mellom mange gode søknader. De som fikk tilsagn i denne omgang vil få beskjed i begynnelsen av juni. Neste søknadsfrist er 1.september kl. 14 og utlysningen åpner 30.juni.

Tradisjonen tro har godkjenning av årsregnskapet blitt markert med kake! Revisor Hans Hordnes avga revisors beretning. Ola Lyngstad fra Pareto AM oppdaterte oss på forvaltningen av kapitalen.

Reisestipend er kategorien med flest tildelinger til enkeltfysioterapeuter hvert år. Nå har styret hatt en stor diskusjon rundt kriteriene for tildeling, samt økonomiske rammer og satser. Endringene som ble vedtatt vil tre i kraft fra 1.1.24 og vil bli publisert på Fysiofondets hjemmeside og i sosiale medier. Fondsstyret er klare på at de ønsker at flere fysioterapeuter skal benytte seg av ordningen med reisestipend. Oppfordringen er herved gitt!