Nyhetsarkiv

Fremtidstanker og søknadsbehandling i årets siste styremøte

Design uten navn-3Bilde: f.v. Anne Marit Mengshoel (foto Øystein Horgmo, UiO), Anne Turid Wikdahl (foto Thomas T. Kleiven), Vegard Pihl Moen, Irma Brandeggen Blaker

Da var det siste møtet i 2023 over og det nye fondsstyret har snart gjennomført sitt første år i vervet!

Det har vært et to-dagers møte med behandling av søknader om midler til forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og post doktor), i tillegg til stipend til forskning-, formidling- og kvalitetssikringsprosjekt. Søknadene har først vært gjennom fagfellevurdering og nå har styret gjort sine grundige vurderinger og avveininger. Søkerne vil få svar om kort tid.

Det ble også tid til å løfte blikket og tenke bredere om Fysiofondets rolle - styret og sekretariatet har hatt gleden av å følge ikke mindre enn to spennende foredrag disse dagene. 

Anne Marit Mengshoel innledet til diskusjon om fremtidens kunnskapsutvikling i fysioterapi. Hun er fysioterapeut og professor emerita ved avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo og har bl.a. forsket på fibromyalgi i mange år. I Fysioterapeutens podcast “Lateralt og medialt” om «Kunnskap og kunnskapens makt» sendte hun en utfordring til Fysiofondet. Hun var derfor invitert for å dele sine tanker.

Fra Helsepersonellkommisjonen kom Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun innledet en diskusjon om hvordan Fysiofondet gjennom sine utlysninger og tildelinger kan bidra i tråd med kommisjonens anbefalinger. Styret har gjort sin årlige vurdering av fondets utlysninger og vedtatt endringer og videreføringer av disse. 

Styret vedtok også at Fysiofondet skal dele ut priser under NFFs Fysioterapikongress i 2025.