Nyhetsarkiv

Årets tredje styremøte: Satsningsområder diskutert

Design uten navn (8)-2Bilde (f.v.): Vegard Pihl Moen, Erik Aarum, Eirik Grønum, Marianne Aars, Caroline Hodt-Billington, Tove Bergan og Eline Rygh,. Tilstede via Teams var også Inger-Lise Aamoth Aksetøy. 

Årets tredje styremøte ble avholdt 28. mai i Oslo. På agendaen stod blant annet arbeidet med et nytt, prioritert satsningsområde for tildelinger.

Fondsstyret har fått gode forslag fra fagmiljøet representert ved NFF, PFF og NMF og utdanningsinstitusjonene, og er i gang med en spennende diskusjon om hvordan og hvor en satsning kan gjøre best mulig nytte i fysioterapitjenesten. En gruppe vil jobbe videre med saken før diskusjonen fortsetter på neste møte i september.

I tillegg behandlet styret vårens søknader med blant annet 61 utdanningsstipend og 206 reisestipend fra 1. kvartal. Søknader om stipend forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og formidlingsprosjekt kan vente svar i begynnelsen av juni. Rapporter fra NFF, PFF og NMF fondsfinansierte etterutdanningsvirksomhet var også på agendaen. Det rapporteres om et stort etterutdanningstilbud som dekker bredden i fagfeltet og har god deltakelse.

Fondsstyret ønsker nye og gamle søkere en god sommer!