Nyhetsarkiv

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM er nå avsluttet og sluttrapport for siste prosjektperiode (2015 – 2020) er levert.

Sluttrapport for første periode (2010-2015) og andre periode (2015-2020) er nå tilgjengelig til høyre på siden sammen med midtveisevaluering fra NIFU (2013) og modellevaluering fra Sintef (2014).

FYSIOPRIM har i ti år vært spydspissen i Fysiofondets store satsning for å styrke fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten. Bevilgningen har vært på til sammen 57 millioner kroner over to perioder á fem år. Forskningsprogrammet er et samarbeid med Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune.

Prosjektperioden 2010-2015 var bygget rundt tre hovedinnretninger: 

- Gjennom forskningsprosjekter å skape ny kunnskap om og for klinisk praksis. 

- Gjennom utvikling og utprøving i klinisk praksis å etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis. 

- Gjennom utprøving av ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer å skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer.

I prosjektperioden 2015-2020 ble FYSIOPRIM videreført gjennom to hovedakser: 

- Database og klinisk verktøy 

- Modeller for samhandling om forskning i primærhelsetjenesten.

I sluttrapporten for siste periode skriver FYSIOPRIM blant annet: Prosjektet har levert resultater som innføring av e-verktøy for understøttelse av klinisk arbeid. Det er skapt engasjement for forskning i kliniske miljøer, og forskerne har fått viktige, nye innsikter om klinisk praksis, og hvordan forskningen kan styrke involvering av klinikere. I tillegg til modell- og samarbeidsutvikling, har FYSIOPRIM levert et stort antall vitenskapelige publikasjoner. 

Fondsstyret takker prosjektledelsen og alle deltakere og samarbeidspartnere for innsatsen i FYSIOPRIM. Styret er stolte over hva satsingen på primærhelsetjenesten har ført til, og ser fram til den eksterne evalueringsrapporten som gjennomføres av NIFU.

 https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/ kan du lese enda mer om prosjektet.