Nyhetsarkiv

FYSIOPRIMs publikasjoner

Alle publiseringer fra FYSIOPRIM er nå gjort søkbare Fysiofondets søknadsportal.

Her kan du søke frem og lese om formelle og uformelle resultater fra FYSIOPRIMs mange prosjekter i vitenskapelige artikler, kronikker, retningslinjer, rapporter, fagartikler og andre medieoppslag.

Klikk deg inn i Søknadsportalen og les publiseringer fra FYSIOPRIM:
https://soknadsportal.fysiofondet.no/#FPPUB/fppubl

Forskningsprogrammet FYSIOPRIM var fyrtårnet i Fysiofondets strategiske satsning på fysioterapi i primærhelsetjenesten i perioden 2010 – 2020.
FYSIOPRIM oppnådde resultater gjennom mange ulike prosjekter, og fortsatt publiseres nye artikler. Dette gjøres nå tilgjengelig for alle til inspirasjon og nytte.