Nyhetsarkiv

FYSIOPRIMs database er åpen for nye forskningsprosjekter

Design uten navn (30)Trenger du data til et forskningsprosjekt eller masteroppgave? FYSIOPRIMs database er en gullgruve! 

Database
Gjennom forskningsprogrammet FYSIOPRIM ble det hentet inn store mengder data fra fysioterapipraksis i primærhelsetjenesten. Disse er samlet i en database som Universitetet i Oslo har forskningsfaglig ansvar for. Nå er disse dataene tilgjengelig for nye forskningsprosjekter. Og du kan enkelt søke om å benytte dem gjennom Fysiofondets søknadsportal.

Hvem?
Dataene er tilgjengelige for alle fysioterapeuter som driver forskning, på minimum mastergradsnivå. Forskningsprosjektet skal være forankret i en prosjektansvarlig institusjon og prosjektleder skal ha doktorgrad. For mastergradsprosjekter skal søknaden være godkjent av veileder med doktorgrad.

Hva er FYSIOPRIM?
I ti år (2010-2020) var FYSIOPRIM spydspissen i Fysiofondets store satsning for å styrke fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten. Bevilgningen var på til sammen 57 millioner kroner. Forskningsprogrammet var et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune. Programmet ble utviklet med utgangspunkt i problemstillinger som er relevante for fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Trenger du inspirasjon? 
Hvis du vil se hvordan data fra FYSIOPRIM har blitt benyttet til nå kan du se her og her. Her finner du over 60 vitenskapelige publikasjoner i tillegg til et stort antall andre publiseringer, som kronikker, retningslinjer, rapporter, fagartikler, bokkapitler, masteroppgaver og avhandlinger. 

Etiske godkjenninger
Det foreligger allerede etisk godkjenning for en rekke problemstillinger ved bruk av materiale fra databasen. Se en oversikt over alle her

Variabler
Her kan du se fullstendig variabelliste

Fullstendige retningslinjer
Last ned fullstendige retningslinjer for forvaltning og bruk av data fra FYSIOPRIM.

Utlysning og søknadsskjema
I søknadsportalen kan du lese hele utlysningen og finne søknadsskjema. 

Spørsmål?
Kontakt FYSIOPRIM ved Professor Nina K. Vøllestad, UiO.
e-post: nina.vollestad@medisin.uio.no
tlf 91550625