Nyhetsarkiv

251 fysioterapeuter i Norge med doktorgrad

Zuume Rough BoldIllustrasjon: Lil Artsy via Pexels

Fysiofondets liste over fysioterapeuter med doktorgrad vokser. Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det vi er kjent med, og er derfor ikke komplett. Vi setter stor pris på å motta informasjon om nye disputaser og andre som mangler!

Listen er per 19. juni 2024 oppdatert med to nye navn; Kristina Lindquist Skaug (2024) og Marie Pedersen (2022), begge ved Norges Idrettshøgskole. Fysiofondet gratulerer.

Det er av stor betydning for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter at det  finnes fysioterapeuter med forskerkompetanse innen de ulike fagområdene. Disse er viktige for utvikling og overføring av ny kunnskap. 

Stipend til å skrive doktorgrad? 
Fysiofondet har gjennom sin snart 50 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad. En stor del av doktorgradene i listen er helt eller delvis fondsfinansierte.

Les mer om Stipend til forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi . Neste utlysning åpner 30. juni med frist 1. september 2024 (klokken 14:00). 

Listen er oppdatert pr. 19.06.24 og du finner hele her