Nyhetsarkiv

Høye kostnader ved muskel-og skjelettplager

Design uten navn (5)-1

Rikke Munk Killingmo, fysioterapeut PhD, har fått stipend til formidlingsprosjekt.

Hun skal skrive en artikkel som omhandler prognostiske faktorer for høye kostnader knyttet til helsetjenesteforbruk og produktivitetstap (sykefravær) blant sykemeldte på grunn av muskel- og skjelettplager:

- Muskel- og skjelettplager medfører betydelige samfunnsmessige kostnader. I Norge er disse plagene en vanlig årsak til å søke helsehjelp, og den vanligste årsaken til produktivitetstap. For å bedre bruken av begrensede ressurser og redusere den samfunnsmessige belastningen av muskel- og skjelettplager, der det er mulig og hensiktsmessig, har forskere fremhevet viktigheten av å identifisere modifiserbare prognostiske faktorer for høye kostnader relatert til helsetjenesteforbruk og produktivitetstap. Per i dag har kun enkelte prospektive studier identifisert slike faktorer. Så vidt vi vet, er det ikke utført slike studier på et mangfoldig utvalg med muskel- og skjelettplager, eller på et utvalg med sykemeldte.

- Hovedmålet med denne studien er derfor å identifisere modifiserbare prognostiske faktorer for høye kostnader knyttet til helsetjenesteforbruk og produktivitetstap (sykefravær) blant sykemeldte på grunn av muskel- og skjelettplager. Et sekundært mål er å identifisere modifiserbare prognostiske faktorer for høye kostnader knyttet til separat 1) helsetjenesteforbruk og 2) produktivitetstap.

- Studien er en del av en kohort studie med ett års oppfølgning; MI-NAV prosjektet, arbeidspakke 2 ved OsloMet - storbyuniversitetet. Kohort studien inkluderer 549 arbeidstakere i alderen 18-67 år som var sykemeldte (≥ 4 uker) på grunn av muskel- skjelettplager.

Fysiofondet ser fram til å følge tildelingen utover året!