Nyhetsarkiv

Hinketester og knefunksjon

1

Tina Løkken Nilsgård har fått stipend til formidlingsprosjekt.

Hun skal skrive artikkel om sammenhengen mellom hinketester og knefunksjon hos personer med ustabil kneskål. Her beskriver hun bakgrunnen for arbeidet og plan for gjennomføring:

- Unge pasienter med tilbakevendende luksasjoner av kneskålen har betydelig nedsatt knefunksjon. Studier viser at de er like plaget som pasienter med korsbåndskade, men venter fem ganger lengre før de blir behandlet. En medvirkende årsak kan være at det mangler etablerte funksjonelle tester for å evaluere knefunksjonen til de med ustabil kneskål. Ettbens hinketester har vist seg å være et reliabelt og valid prestasjonsbasert mål som korrelerer med selvrapportert knefunksjon hos pasienter med korsbåndsskade. Med denne studien ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom fire ettbens hinketester og selvrapportert knefunksjon hos de med ustabil kneskål.

2-1Veileder på prosjektet er Truls Martin Straume-Næsheim, overlege i ortopedisk kirurgi, PHD, ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus

- Studien bruker data fra en randomisert kontrollert studie (RCT) med tre års oppfølging: «Knefunksjon hos pasienter med to eller flere luksasjoner av kneskålen», ved Akershus Universitetssykehuset. Deltakerne er i alderen 12-30 år og har hatt kneskålen ute av ledd to eller flere ganger. Sekstien deltakere ble inkludert og behandlet med rekonstruksjon av det mediale patellofemorale ligamentet og aktiv rehabilitering, eller kun aktiv rehabilitering. Deltakerne er undersøkt på tre måletidspunkt: baseline, 1 år og 3 år. De rapporterte funksjon i sport og fritidsaktiviteter, knerelatert livskvalitet og eventuelt vedvarende instabilitet av kneskålen. Hinketest med ettbens hink, trippel hink, kryssende hink og 6 meter hink på tid på begge ben er utført på samme tidspunkt.

- Studien har som hovedmål å undersøke sammenhengen mellom hver av de fire ettbens hinketestene og selvrapportert kneskål instabilitet på 1-årskontroll. Sekundært vil studien undersøke sammenhengen mellom endring i hver av de fire ettbens hinketestene og endring av funksjon i sport og fritid over 1 år. Og sammenhengen mellom endring i hver av de fire ettbens hinketestene og endring i knerelatert livskvalitet over 1 år.

Her kan du se en video av hinketestene:

 

Fysiofondet ønsker lykke til med det spennende arbeidet!