Nyhetsarkiv

Idrettsmedisinsk høstkongress: - En av årets beste

Design uten navn (33)-1
Bilde: Joakim Særheim (privat)

Som fysioterapeut er det mange ulike treffpunkter å velge mellom dersom man ønsker noen dager med faglig diskusjon og påfyll. Flere fysioterapeuter velger som Joakim Særheim å delta på Idrettsmedisinsk høstkongress (IMHK). 

- For min egen faglige interesse og nettverk, er dette en av årets beste samlinger, forteller han.

Lege/fysioterapi - samarbeid
Særheim arbeider til daglig som manuellterapeut ved Hillevåg fysioterapi og trening i Stavanger. Han har master i manuellterapi og idrettsterapi, og anser IMHK som en særskilt relevant samlingsplass for fysioterapeuter og leger. 

- Her samles vi i felleskap for å få faglig og kollegialt påfyll. Kongressen har et høyt faglig nivå med internasjonale og nasjonale forelesere. Her får vi klinikere oppdatering i ny forskning, konsensusuttalelse og lignende. 

Viktig nettverk
Det er Norsk idrettsmedisinsk forening i Den norske legeforening og Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i Norsk Fysioterapeutforbund som arrangerer kongressen sammen. Den avholdes årlig på ulike steder i Norge. I november 2023 fylte kongressen 40 år og samlet over 600 påmeldte deltagere i Trondheim.

Særheim beskriver kongressen som inspirerende:

- Meningsutveksling, diskusjon og nettverk er stikkord for denne konferansen. Vi drar hjem med mer oppdatert kunnskap, inspirasjon og enda flere spørsmål som vi ønsker å få svar på. 

Reisestipend
Fysiofondet mottar årlig mange søknader om reisestipend til Idrettsmedisinsk høstkongress. En del krysser i søknaden av for at dette er en internasjonal kongress. Men daglig leder i Fysiofondet, Eline Rygh, kan fortelle at det er den altså ikke:

- Dette er en nasjonal kongress/etterutdanning. Det betyr at fysioterapeuter som deltar her i tillegg kan søke reisestipend til en internasjonal kongress samme år. Det kan søkes om to reisestipend pr år; ett til nasjonal etterutdanning og ett til internasjonal kongress. Det er viktig at søkerne vet det slik at de kan benytte stipendordningen fullt ut. 

Se søknadsportalen for alt du trenger å vite om reisestipend når du skal planlegge din etterutdanning for 2024. Og velkommen som søker!