Nyhetsarkiv

Til Manchester med animert film om klumfotbehandling

Design uten navn (22)-1
Bilde: privat / Kirsti Elisabeth Krosby

Kirsti Elisabeth Krosby har sammen med et team på Rikshospitalet laget en animert informasjonsfilm om behandling av klumpføtter. Denne tok hun med seg til Manchester International Clubfoot Congress i England.


Manchester International Clubfoot Congress (MICC) er en konferanse som samler mange internasjonale behandlere og fagpersoner som jobber med denne gruppen pasienter. I år fant den sted i Lowry Theatre i Salford, Manchester. 

- Denne filmen ønsket vi å legge frem på MICC for å understreke at informasjon er meget viktig del av behandlingen, forteller Krosby i sin søknad om reisestipend til Fysiofondet.

Krosby jobber til daglig som spesialfysioterapeut for barn med fagansvar i Seksjon for Ortopedisk rehabilitering på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. De behandler barn som blir født på Rikshospitalet, men får også viderehenvist barn fra de andre sykehusene i Helse Sør Øst og Helse Nord når det er komplekse føtter, eller de ikke kommer i mål med primærbehandlingen. 

Design uten navn (20)-1

Trygge foreldre gir bedre behandling
- I forbindelse med vår behandling vet vi fra litteratur, prosedyreskrivingen og erfaring at informasjon er meget viktig. Informasjon til foreldrene spesielt og senere barna når de selv blir store nok til å forstå. Foreldrene må spille på lag med oss og de må hjelpe barna i behandlingen gjennom vekst. Informasjon blir gitt ved hver konsultasjon og vi har også skriftlig informasjonsbrosjyre som vi deler ut. Vi ser at hvis foreldrene er trygge, blir behandlingen bedre. Vi har derfor også ønsket å lage en informasjonsfilm om behandlingen.

Filmen ble opprinnelig laget på norsk, men teamet ordnet en engelsk versjon av filmen til deltagerne på konferansen. Hun forteller at responsen var god og at en slik film forenkler tilgang på informasjonen foreldre og barn får i denne tverrfaglige behandlingen hvor både ortoped, fysioterapeut, ortopediingeniør og sykepleier er involvert.

Se filmen på norsk og engelsk her!

- Filmen kan gis ut før barnet er født og etter fødsel - så får man en enkel og helhetlig informasjon slik at foreldrene slipper all usikkerheten som kommer når de googler nettet. Både den norske og den engelske versjonen kan finnes frem til på Youtube og er bare å bruke for alle, forklarer hun.

Støtte fra Fysiofondet
Krosby og temaet har tidligere laget en kunnskapsbasert prosedyre for fysioterapibehandling og oppfølging til disse barna. Prosedyren ble laget med støtte fra Fysiofondets stipend til kvalitetssikringsprosjekt. I denne omgang ble filmen laget med støtte fra Oslo Universitetssykehus, men Krosby setter pris på fysioterapeutenes mulighet til å søke Fysiofondets reisestipend for deltagelse på internasjonale kongresser.

- For oss som team var det viktig å kunne dra flere over på denne konferansen og for å kunne dra flere er det en stor nytte for oss å få støtte av Fysiofondet. Vi var fire fysioterapeuter og alle fikk støtte til reise og opphold av Fysiofondet.

Design uten navn (21)-1
Bilde f.v.: Kirsti Krosby, Anja Medbøe, Anders Wensaas (ortoped), Anne Marthe Rysst-Heilmann, Sigrun Solnørdal 

- Vi oppfatter ulike nyanser i behandlingen når vi deltar på en slik konferanse. Vi ser hvilke deler av behandlingen vi kan justere oss på og bli enda bedre og vi kan da også formidle til andre kunnskap som vi har ervervet.

Fysioterapiens betydning i ortopedi
I år var det cirka 160 deltagere på konferansen, ifølge Krosby. Både som fagansvarlig og kursleder i barneortopedi synes hun det er viktig at norske fysioterapeuter er representert på en slik arena. 

- Det er uvurderlig å kunne dra flere for fagutvikling samt å kunne vise til at vi er opptatt av faget. Fysioterapeutene har en stor rolle i denne behandlingen. 

- Det å delta på en slik konferanse er meget viktig for oss for å videreutvikle oss innenfor faget barneortopedi og spesifikk klumpfotbehandling. Det er også en viktig arena å utveksle erfaring, ta inn ny kunnskap og også formidle kunnskapen vi sitter inne med.

Internasjonale samarbeid
Hun forteller at de har knyttet kontakt med flere internasjonale miljøer, deriblant fagfolk som jobber ved større sentre og har mer erfaring – og som er positive til at de kan holde kontakt og muligens også avtale hospitering ved en senere anledning. 

- Det er viktig at vi har mulighet til å konferere med andre når vi selv "står fast" i en behandling eller at det er detaljer ved behandlingen vi ønsker å diskutere for å forbedre vår kunnskap og behandling og dermed bli enda bedre på det vi gjør daglig for disse barna og foreldrene.

Hun presiserer at kunnskapen de tar med seg fra denne konferansen vil nyttigkomme både barn, foreldrene og lokale fysioterapeuter som følger opp disse barna lokalt. 

- En helt super konferanse å delta på med et meget detaljert og høyt nivå begge dager. Veldig glad for å få støtte til både reise, opphold og konferanseavgift fra Fysiofondet.

Skal du delta på nasjonal eller internasjonal konferanse relevant for fysioterapeuter? Da er du velkommen til å søke Fysiofondets reisestipend!  Vi gjør oppmerksom på at Fysiofondet kun dekker konferanseavgift til deltagere som holder egen presentasjon som hovedtaler