Nyhetsarkiv

Stipend til master i manuellterapi: "To år med slit, men verdt det!"

Design uten navn (22)Bilde høyre: Michelle Raponi

Marius Hoel har fullført klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi ved Universitetet i Bergen. Fysiofondet har tildelt utdanningsstipend. 

Marius mener den økonomiske tryggheten stipendet gir er uvurderlig. Han bor i Drammen og har i to år reist til Bergen på samlinger:
 
- Studiet har krevd noen harde stunder på lesesalen, med slit og noen grå hår ekstra på veien. For meg har det vært et faglig ekstremt krevende studium. Og særlig i kombinasjon med mye reising og tid borte fra familien. Det har vært to år med slit, men jeg mener det er verdt det.
 
Han begynte på studiet med et ønske om faglig utvikling og håp om at det ville gi et fortrinn på arbeidsmarkedet. Han forteller om høy grad av motivasjon og et ønske om å tilby det beste for fremtidige pasienter: 
 
- Som primærkontakt kan jeg utrette mer for mine pasienter og kollegaer. Det er et stort ansvar, men vil gi meg mer spillerom til å hjelpe pasienter på en mer helhetlig måte. Jeg ønsket å bli en god og trygg behandler og kollega. Jeg mener jeg er en bedre terapeut nå - klinisk med manuelle teknikker, med kommunikasjon og kognitiv tilnærming, og med økt kunnskap om smerte, farmakologi og medisinske basalfag. Jeg skal benytte muligheten godt i årene fremover og tilstrebe å balansere fysioterapeutrollen mellom samfunnsøkonomisk nytte og pasientens beste. Jeg vil tilstrebe å se pasienter i et biopsykososialt perspektiv. 

Han roser UiB og lærerne der: 
 
- Det har vært en spesiell tid med Covid-19, men det har blitt lagt til rette for oss slik at vi har kunnet gjennomføre praktisk trening, hatt digital undervisning og fått fullføre etter planen. Samtidig har de stilt høye krav. I tillegg til faglig ballast har studiet gitt meg en trygghet og bekreftelse på det jeg driver med og et faglig nettverk som er ubetalelig for fremtiden. Jeg føler meg heldig som har fått denne muligheten og at jeg har klart å gjennomføre studiet.