Nyhetsarkiv

64 søknader om Utdanningsstipend og Stipend til veiledet praksis

gffdsg (4)

Foto: Julia Filirovska
 

Vårens frist for å søke om Utdanningsstipend og Stipend til veiledet praksis gikk ut 15. mars. Vi har mottatt 57 søknader om Utdanningsstipend og 7 søknader om Stipend til veiledet praksis. Svar på søknadene sendes ut 2. mai 2024.

Utdanningsstipend skal gi fysioterapeuter relevant kompetanseheving på masternivå både i Norge og utlandet. Utdanningen må gi minimum 15 studiepoeng. Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Stipend til veiledet praksis tildeles fysioterapeuter som ønsker å øke sin kompetanse i klinisk praksis med det formål å oppnå spesialistkompetanse iht. Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse (som gir rett til å utløse takst A2k) i hht Forskrift om stønad til utgifter til fysioterapi m.m. (FOR-2019-05-23-890). Søker må ha mastergrad.

Har du lyst til å søke?
Neste utlysning åpner 30. juni med søknadsfrist 15. september 2024 kl. 14.

Les mer om de ulike kategoriene her.
Alle søknader sendes i søknadsportalen.