Nyhetsarkiv

Masterstudier i Australia: - Et dypdykk i fysio- og manuellterapiens verden

Design uten navn (32)-2
Bilde (privat): Martin Lindahl i Perth, Australia

I starten av 2023 reiste fysioterapeut Martin Lindahl til Perth i Australia for å ta ettårig Master in Musculoskeletal Physiotherapy ved Curtin University.

- Det har vært et svært intensivt og krevende studie. Et dypdykk inn i fysio- og manuellterapiens verden som har gitt meg økt kunnskap og økte ferdigheter rundt muskel/skjelett-plager som jeg ikke kan se er mulig å tilegne seg i et slikt tidsrom på noen annen måte, skriver Lindahl til Fysiofondet.

Smertefaktorer
Fra Lindahl ble autorisert fysioterapeut i 2014 og frem til 2023 var han ansatt ved Idrettens Helsesenter på Ekeberg. Der jobbet han på en avdeling for arbeidsrettet rehabilitering hvor majoriteten av pasientgruppen har slitt mange år med muskel– og skjelettproblematikk. Til tross for tilegnet jobberfaring og hans deltagelse på flere nyttige kurs om muskel– og skjelettplager i løpet av disse årene, kjente han et økende behov for å styrke sin kompetanse i møte med denne pasientgruppen.

- Muskel– og skjelettproblematikk kan være utfordrende å både utrede og behandle, spesielt fordi langvarige smerter ofte kan ha psykiske og sosiale faktorer. Jeg ønsket ikke bare å tilegne meg økte kliniske ferdigheter, men også øke min evne til å se den enkeltes smerter i lys av disse faktorene.

Masterstudiet i Australia ble et møte med det han beskriver som noe av den beste og mest oppdaterte forskningen som finnes på feltet muskel - og skjelettplager innen fysioterapi og manuellterapi.

- Utdanningen ved Curtin Univeristy har et særlig fokus på en oppdatert tankegang rundt hva manuellterapi er og dens virkningsområder. I tidligere år fremstår det for meg at det har vært hovedfokus på manuelle kliniske ferdigheter i manuellterapiutdanningen. Dette er fortsatt en sentral og viktig del av manuellterapien, men studiet ved Curtin har samtidig et stort fokus på at den biopsykososiale modellen er helt sentral i forståelse av pasienters plager.

Den biopsykososiale modellen
Hva er den biopsykososiale modellen? 

- Med hensyn til smerteproblematikk bidrar modellen til å kunne kartlegge og forstå at det kan være både biologiske, psykiske/psykologiske og sosiale/relasjonelle årsaker til smertens opphav og at den vedvarer. Den vektlegger blant annet forståelse av pasienters livssituasjon og tanker om egne plager. Å få kartlagt de forskjellige bidragsytende faktorene til en persons smerte er viktig for å kunne treffe nødvendige tiltak som kan skape bedring. I tilfeller hvor avgjørende faktorer som driver en persons smerte overses, er det større sannsynlighet for at bedring av plagene blir begrenset eller eventuelt uteblir.

Som et konkret eksempel på dette beskriver Lindahl en pasient som hadde slitt med vedvarende nakkesmerter i over ett år uten nevneverdig bedring. Dette til tross for flere tidligere behandlingsforsøk hvor hovedfokuset lå på treningsøvelser og manuell behandling.

- Pasienten oppsøkte etter hvert en ny fysio- og manuellterapeut, som med en helhetlig tilnærming i kartlegging av plagene avdekket at vedkommende slet med mye stress og dårlig søvn grunnet katastrofetanker om at smertene aldri ville gå over og bekymringer for jobbfremtiden. Dette ble tatt tak i behandlingsmessig gjennom en mer kognitiv tilnærming til smerteforståelse med fokus på blant annet smerteedukasjon. I kombinasjon med treningsøvelser og manuell behandling viste fokuset på pasientens smertekognisjon seg å bli avgjørende å ta tak i for å oppnå bedring av plagene.

- Ikke nytt, men ofte avgjørende 
Den biopsykososiale modellen er en teoretisk modell lansert allerede i 1977 av indremedisiner og psykiater George Engel. Modellen ble utarbeidet som et alternativ til den biomedisinske modellen, som Engel opplevde hadde en for sterk vektlegging av rene biologiske forhold i medisin generelt og psykiatrien spesielt.

- At en persons livssituasjon og tanker om egne plager er viktig å få en forståelse av som behandler er jo ikke nytt, men hvordan man kan gå fram for å kartlegge og følge opp dette så grundig som mulig er noe utdanningen absolutt har hjulpet meg med å forbedre. Det kan være lett å bli overfokusert på kun de rent fysiske plagene en person oppsøker deg som behandler for. Og selv om dette selvsagt er noe man skal fokusere på, er det samtidig viktig å ha kartlagt om det er andre faktorer enn muskel/skjelett-dysfunksjoner som driver plagene for ikke å overse hva som kan være nødvendige behandlingstiltak for den enkelte.

For selv om den biomedisinske tilnærmingens fokus på objektiv diagnostikk er viktig, er den iblant ikke tilstrekkelig i møte med blant annet langvarig muskel – og skjelettproblematikk. 

- Forståelsen av muskel/skjelett-plager blir ikke nødvendigvis fullverdig uten den biopsykososiale tilnærmingens fokus på en persons plager sett i lys av blant annet hans/hennes oppfatning av plagene, tidligere erfaringer og livssituasjon. I noen tilfeller, om ikke mange, kan dette være det som er avgjørende for å treffe de nødvendige tiltakene som skaper bedring. Hva som påvirker en persons plager/smerter kan være komplekst. En skal ikke undergrave den biomedisinske modellens bidrag til smerteforståelse, men den biopsykososiale tilnærmingen tar mer høyde for det multifaktorelle rundt dette.

Lindahl presiserer at Master in Musculoskeletal Physiotherapy ved Curtin University er et masterstudium som favner bredt med høy faglighet og utvidet kunnskap om både anatomi, patologi og kliniske ferdigheter.

- Jeg har definitivt fått utvidet mine manuelle kliniske ferdigheter som fysioterapeut, både hva gjelder fysisk undersøkelse og behandlingsteknikker.

Strender og skolebibliotek
Tilbake i Norge har han nå tatt fatt på et veiledet praksisår som manuellterapistudent ved Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo. Dette er en del av utdanningsløpet i manuellterapi i Norge, og for å oppnå autorisasjon må det også bestås enkelte fag samt en klinisk eksamen ved Universitetet i Bergen.

Hvordan er det å tenke tilbake på ett år i solfylte Perth? Gode minner? 

- Perth er en veldig flott by, som bader i sol mesteparten av året og har et deilig klima for alle som er glade i varme. Det er en stor by med lange avstander, og min hjemby Oslo føltes som ganske liten i forhold! Jeg prøvde meg på en lengre sykkeltur en av de første dagene mine i Perth, og ble da raskt klar over hvor stor byen faktisk er. Selve studiet er intensivt, og det meste av tiden har gått med til skolearbeid. Jeg ble rimelig godt kjent med skolebiblioteket i løpet av tiden i Perth, men det ble heldigvis også tid til noen strandturer og andre utflukter/opplevelser. Ikke minst har Perth-året gitt meg nye, gode venner som jeg setter veldig pris på!

 

Martin Lindahl har mottatt støtte fra Fysiofondets stipender i forbindelse med sine studier. Planlegger du fysioterapispesifikke studier i utlandet? Husk å søke om utdanningsstipend hos oss! Neste utlysning åpner 30. juni med frist 15. september kl 14:00.