Nyhetsarkiv

Mastergrad i helseinformatikk med utdanningsstipend fra Fysiofondet

Design uten navn (2)-1

Inger Kvisvik har videreutdanning i barnefysioterapi og fullførte nylig mastergrad i helseinformatikk. Slik begrunner hun valg av utdanning:

-Jeg ønsket å lære mer om hvordan vi kan nyttiggjøre oss teknologi i helsesektoren. Og jeg kjente at jeg ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om helseinformatikk i de rollene jeg hadde som fysioterapeut.

Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk (NTNU) er tverrfaglig og ligger i krysningspunktet mellom helse og IT. Målet er å gi deltakere med ulik bakgrunn en felles forståelse. Inger forteller at utdanningen har gitt henne kompetanse til å innta posisjoner knyttet til anskaffelse, utvikling og implementering av IKT i helsesektoren:

- Det har gitt meg kunnskap og ferdigheter til å spille en viktig rolle i nyskaping i helse med bruk av ny teknologi.

I løpet av studiet har hun gått fra en stilling som utøvende fysioterapeut i kommunen til en stilling som app-analytiker og -arkitekt i Helseplattformen AS. Nå er hun tilbake i kommunen som tjenesteutvikler:

- Med min bakgrunn som fysioterapeut, min master i helseinformatikk og praktisk erfaring har jeg fått kompetanse som er verdifull i utvikling av digitale tjenester i helsesektoren. Jeg tenker det er viktig at fysioterapeuter også går inn i slike type stillinger som et ledd i å videreutvikle samt å nyttiggjøre seg fysioterapifaget.

Inger trekker også fram pandemien som en katalysator for digitalisering innenfor helsevesenet og mener den har gjort masterprogrammet enda mer relevant. Fysiofondet gratulerer med fullført videreutdanning!