Nyhetsarkiv

Nye utlysninger er nå åpne!

Nye utlysninger (1)

Foto:  Patrik Houštecký

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. september 2023 er nå åpne.

Du kan søke om: 

- stipend til forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
(ph.d. og postdoktor) (1.9. kl. 14)

- stipend til forskningsprosjekt (1.9. kl. 14)

- stipend til formidlingsprosjekt (1.9. kl. 14)

- stipend til kvalitetssikringsprosjekt (1.9. kl. 14)

- utdanningsstipend (15.9. kl. 14)

- stipend til veiledet praksis (15.9. kl. 14)

(Søknadsfrist i parentes.)

Utlysninger og søknadsskjema finner du i søknadsportalen.
Husk å lese utlysningene nøye og sett av god tid til innsending.

Les om de ulike kategoriene her.

Vi gleder oss til mange gode søknader. Lykke til!