Nyhetsarkiv

Oppgavedeling innen muskelskjelett-lidelser i primærhelsetjenesten

 
Manuellterapeuter og fastlegerallmennleger søkes til intervjustudieFoto: privat

Kenneth Chance-Larsen deltok på PFF-kongressen "Fysioterapeuters Muskel- og skjelettkongress 2023" med reisestipend fra Fysiofondet. Han forteller både om kongressen og om sitt forskningsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet: 

- Jeg deltok på kongressen for å ta nytte av det faglige, men også for å bygge nettverk i forbindelse med mitt Ph.D. forskningsprosjekt der jeg ser på oppgavedeling innen muskelskjelett-lidelser i primærhelsetjenesten.

- Det var svært nyttig å høre på oppdateringen om uspesifikke ryggsmerter av osteopat/førstelektor Christian Fossum, som presenterte en omfattende oversikt over relevant anatomi samt evidensbaserte tilnærmingsmetoder. Jeg fikk også utvidet min forståelse av sammenhenger mellom fysisk aktivitet/trening og psykologisk/mental/hjernehelse via foredraget til lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle. Dette var en inspirerende presentasjon av en fabelaktig foredragsholder.

Chance-Larsen er førstelektor i fysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet, og har et internt Ph.D.-stipendiat fra HVL. Prosjektet er ikke støttet av Fysiofondet.

- I mitt forskningsprosjekt ser jeg på en ny organiseringsmodell som er introdusert i den engelske primærhelsetjenesten (First Contact Practitioner, FCP). Der er fysioterapeuter med spesialistkompetanse innen muskel- og skjelett førstekontakt på legekontoret (kontorfellesskap med fastlegen) for pasienter med antatt, men udiagnostisert, muskelskjelett-problem. Hensikten med FCP-modellen er å avhjelpe den markante og økende mangel på fastleger. Forskningsresultater viser god effekt, både klinisk og samfunnsøkonomisk. Som i England er det også stor mangel på fastleger i Norge og økende press på primærhelsetjenesten. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan vi fordeler arbeidsoppgaver mellom helsepersonell, og om det er mulig å avlaste fastlegene med noen arbeidsoppgaver. I Norge har Allmennlegeforeningen anslått at 235 000 nordmenn sto uten fastlege per høst 2022 (1). I sin rapport (februar 2023) peker Helsekommisjonen (2) på oppgavedeling i helsetjenestene som en avgjørende faktor for god samhandling og bærekraftig bemanning i helsetjenesten.

- Jeg holder nå på med en intervjustudie med tittel "Hva er vilkårene for at fysioterapeuter med spesialistkompetanse innen muskelskjelett kan avlaste fastleger i norsk primærhelsetjeneste?". Denne studien skal undersøke om en FCP-modell kunne være nyttig for pasienter og helsepersonell i primærhelsetjenesten i Norge. Jeg er ute etter flere fastleger/allmennleger, manuellterapeuter, og fysioterapeuter som informanter, så ta gjerne kontakt hvis du har lyst til å delta. (kechl@hvl.no)

- Studien er den siste og tredje delen av et Ph.D.-prosjekt som har tittel "Task shifting in primary care: Framework development, workforce training, and opportunities for service improvement" ("Oppgavedeling i primærhelsetjenesten: Utvikling av rammeverk, videreutdanning, forbedring av arbeidsformer"). De to øvrige delene av Ph.D.-arbeidet er basert på studier i England, der jeg var med på å utvikle rammeverket Musculoskeletal Core Capabilities Framework for First Point of Contact Practitioners (3,4).

Takk til Fysiofondet for reisestipendet!

Referanser
1.    Allmennlegeforeningen. Redd fastlegeordningen - det haster [Internet]. 2022 [cited 2022 May 23]. Available from: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/krisen-i-fastlegeordningen/det-haster/
2.    NOU. Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste [Internet]. regjeringen.no; 2023 Feb [cited 2023 Feb 7]. Report No.: 2023:4. Available from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/
3.    Chance-Larsen K, Backhouse MR, Collier R, Wright C, Gosling S, Harden B, et al. Developing a national musculoskeletal core capabilities framework for first point of contact practitioners. Rheumatol Adv Pract. 2019;3(2):1–8.
4.    Health Education England and NHS England. Musculoskeletal core capabilities framework for first point of contact practitioners. 2018;1–40.